dimarts, 21 de desembre de 2010

Valoració sobre la conferència dels controladors aeris


Estudiants-UAB valora molt positivament la conferència i la participació que ha tingut lloc aquest matí a la Facultat de Dret sobre el conflicte dels controladors aeris. Volem donar les gràcies a tots aquells que heu estat presents i que heu participat, al mateix temps que també volem ser agraïts amb els ponents.

dilluns, 20 de desembre de 2010

Conferència sobre el conflicte dels controladors aeris

Comptarà amb les ponències de Francesc Carreras (Profesor de Dret Constitucional), Eduardo Rojo (Dret del Treball i de la Seguretat Social) i Joan Amenós (Dret Administratiu).

Demà dimarts 21 de desembre a les 13h a la Sala de Graus, Facultat de Dret.

dijous, 16 de desembre de 2010

Sessió del Claustre

Avui s'ha celebrat la sessió ordinària del claustre pel qual Estudiants-UAB ha fet vàries actuacions importants.

En primer lloc, donar l'enhorabona als nostres companys Carlos Pérez i Eduard Corredor perquè han estat escollits membre del consell de govern i membre de la mesa respectivament. També volem donar l'enhorabona a la resta d'estudiants que han passat a estar al consell de govern i a la mesa del claustre. Des del consell de govern es decideixen temes, projectes reformes de manera més directa que en el claustre. També és positiva l'entrada d'un company d'Estudiants-UAB a la mesa del claustre perquè es valoren i es decideixen quins són els temes que tindran protagonisme a les sessions d'aquest.

En segon lloc, Estudiants-UAB ha proposat fer una reunió, amb la resta d'entitats d'estudiants i amb els individuals, si els hi sembla bé, per comunicar a l'equip de govern de la UAB moltes de les deficiències que ens trobem a les nostres classes i parlar sobre possibles solucions. Hem d'aconseguir crear ponts d'enllaços entre els estudiants i el rectorat per solucionar amb la màxima eficàcia les deficiències que ens trobem a les classes. És per això que des d'Estudiants-UAB hem cregut convenient fer aquesta proposta i farem tot el possible per desenvolupar-la i portar-la endavant.

En els propers dies penjarem un informe més complert del que ha estat aquesta sessió del claustre.

dilluns, 13 de desembre de 2010

Recollida d'aliments nadalencs

Del 14 al 16 de desembre, de 9 a 20h, el Servei d'Assistència i de Formació Religiosa (SAFOR) de la UAB organitza una recollida d'aliments nadalencs a les oficines del PAS de les facultats.

 
El SAFOR de la UAB organitza la setena Campanya Solidària de Nadal sota el lema "Tu notes la crisi, ells la sofreixen". Més de 30 voluntaris organitzaran aquesta recollida d'aliments nadalencs per a les famílies del Vallès més desfavorides.

Amb motiu del 20è aniversari del Servei d'Assistència i Formació Religiosa i també a causa de la crisi que protagonitzarà aquest any la campanya, la recollida s'ha ampliat a tres dies. Càritas del Vallès serà la destinatària dels torrons, neules, polvorons, aperitius i tot el que es pugui recol·lectar a la comunitat universitària.

dijous, 9 de desembre de 2010

Valoració de la Conferència sobre el VIH

Avui s'ha dut a terme la conferència sobre la investigació del VIH amb el Dr. Javier Martínez Picado, cap del grup de recerca “Grup de Retroviologia i Estudis Clínics (GREC)”, a la Facultat de Biociències.

Volem agrair la assistència del ponent, perquè hem trobat que la seva xerrada ha estat molt interessant. També als assistents, tant per estar presents a la conferència, com per la seva participació ja que han enriquit la conferència amb les diverses preguntes posteriors.

És per això que Estudiants-UAB valora com a positiva la xerrada duta a terme durant el dia de avui. A més, valorem com a molt important que, a més de dedicar-nos a defensar els drets dels estudiants, també ens dediquem a organitzar conferències que creiem que poden ser d'interès per a tota la comunitat universitària.

dimecres, 1 de desembre de 2010

Conferència sobre la investigació del VIH

Estudiants - UAB organitza una conferència sobre la investigació del VIH amb el Dr. Javier Martínez Picado, professor d'investigació d'ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats).

La conferència tindrà lloc a la sala d'actes de la Facultat de Biociències el dijous 9 de desembre a les 13h

Us hi esperem!

Sessió del Claustre

El proper 16 de desembre es celebra la primera sessió del Claustre després de les eleccions dels estudiants com a claustrals. Quines idees tens? Vols que defensem algun dret al Claustre?

A continuació es detallen els ordres del dia de les diverses sessions:

1.- Convocatòria de la sessió ordinària del Claustre (preavís i ordre del dia provisional)

2.- Convocatòria formal de la sessió extraordinària del Claustre

3.- Obertura del termini per a la presentació d’esmenes i suggeriments a la proposta d’adaptació tècnica dels Estatuts de la UAB a la LOMLOU (Llei orgànica de modificació de la Llei orgànica d’Universitats)


1.- Pel que fa a la Convocatòria de la sessió ordinària del Claustre, es comunica que se celebrarà el pròxim dia 16 de desembre de 2010, dijous, a les 9 hores en primera convocatòria i a les 9.30 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes del Rectorat. L’ordre del dia provisional que la Mesa del Claustre ha acordat per aquella sessió es el següent:

1. Incorporació al Claustre dels nous membres escollits en representació dels estudiants de la UAB.
2. Aprovació de l’acta de la darrera sessió.
3. Elecció de representants dels estudiants del Claustre per a formar part de la Mesa del Claustre i del Consell de Govern de la UAB.
4. Informe anual de la rectora sobre les línies generals de la política de la Universitat.
5. Torn obert de paraules.

En cas que vulgueu formular alguna petició d’ampliació de l’ordre del dia que acaba de ser comunicat, a l’empar del que preveuen els articles 13.2 i 14.1.a del Reglament del Claustre, cal es presenti una sol·licitud, per escrit, i que incorpori les dades següents:

- Nom i cognoms del membre del Claustre que la presenta.
- Noms, cognoms i signatures de 15 membres del Claustre (com a mínim).

Les peticions es poden presentar al Registre General de la Universitat fins al dia 30 de novembre de 2010 fins a les 12h.


2.- Pel que fa a la sessió extraordinària del Claustre, es procedeix a convocar formalment aquesta sessió, comunicant així mateix als seus membres que la sessió tindrà lloc el mateix dia 16 de desembre de 2010, dijous, i que se celebrarà a continuació de la sessió ordinària del Claustre i en el mateix lloc (sala d’actes del Rectorat). L’ordre del dia de la sessió extraordinària conté un únic punt:

1. Aprovació, si escau, de l'adaptació tècnica dels Estatuts de la UAB a la LOMLOU.


3.- Pel que fa a l’obertura del termini per a la presentació d’esmenes i suggeriments a la proposta d’adaptació tècnica dels Estatuts de la UAB a la LOMLOU que ha estat presentada al Claustre des del Consell de Govern de la UAB, us adjuntem el document que la incorpora [Document] i procedim també a obrir el termini de presentació d’esmenes i suggeriments de modificació a aquest document. Tal i com va acordar la Mesa del Claustre per als nous claustrals el termini s’inicia el proper dia 2 de desembre de 2010 i finalitza el dia 9 de desembre de 2010. Les esmenes i suggeriments han d’ajustar-se a allò que preveu l’article 31 del Reglament del Claustre de la UAB.

dimecres, 24 de novembre de 2010

Avui és el dia

VOTA!

Avui és quan els estudiants ens pronunciem sobre el que volem de la nostra universitat, per això us demanem que aneu a votar. Moltes gràcies!

dimarts, 23 de novembre de 2010

Assignatures suspeses

Has suspès alguna assignatura obligatòria o troncal i t’has de tornar a matricular obligatòriament l’any vinent? Això és el que volem evitar. Una assignatura obligatòria suspesa no hauria d’implicar que l’any vinent l’hagis de fer obligatòriament. Creiem que les assignatures suspeses s’haurien de poder aplaçar en el temps per tornar-les a fer quan més ens convingui. Això és una cosa que proposarem si sortim escollits com a claustrals.

Volem una millor aplicació de Bolonya

Creiem que l’entrada al Espai Europeu d’Educació Superior (EEES o Bolonya) és una oportunitat per millorar els estudis universitaris a l’estat espanyol. Però la realitat és que s’han posat de manifest vàries mancances que en comptes de millorar els estudis els està empitjorant.

El que volem respecte a l’aplicació de Bolonya és el següent:
  • Crear una comissió de seguiment dels nous graus per evitar o reduir el nombre de problemes que sorgeixen de l’aplicació de Bolonya.
  • Classes en les quals l’estudiant no tingui que estar present obligatòriament. No volem assistència obligatòria.
  • Menys estudiants per aula per poder fer classes més personalitzades. L’experiència ens demostra que les classes on hi ha menys nombre d’estudiants matriculats tendeixen a tenir millors resultats en els exàmens.
  • Acabar amb els treballs que no són útils.
  • Retirar els exàmens finals de les assignatures. En tot cas, aquest examen hauria de comptar com a molt pel 25% de la nota de l’assignatura. I en el cas de que alguna part de l’assignatura estigués suspesa s’hauria de poder recuperar amb aquest examen.
  • Garantir que els estudiants de la última promoció de les llicenciatures, en el cas de repetir alguna assignatura podran fer classes ja que, amb l’entrada dels nous graus, els estudiants de llicenciatura no poden suspendre degut a que el proper any no està garantit que es facin les assignatures suspeses en llicenciatura.
Per això demanem el vostre vot pel claustre. Si sortim escollits farem tot el possible per poder aconseguir aquestes millores.

dilluns, 22 de novembre de 2010

MiIlorar gestió acadèmica

La gestió acadèmica de moltes de les facultats ha de millorar. Moltes vegades ens trobem amb que per fer qualsevol tràmit ens hem d’adreçar a una finestra on, a més de fer molta cua, hem d’esperar fins i tot varis mesos per aconseguir que el tràmit es dugui a terme. És l’exemple del termini de cobrament de les beques, del termini de confirmació del canvi de grup d’una assignatura o convalidar assignatures. Davant d’ aquesta realitat, Estudiants –UAB volem que la gestió acadèmica s’informatitzi i que bona part dels tràmits els puguem fer a través d’internet, així com que es redueixin els temps de gestió dels tràmits.

Això és el que proposarem al claustre per que les persones pertinents facin un estudi de com fer-ho.

Més pes de les associacions a la vida de la universitat

Les associacions d’estudiants tenen una vital importància en la conformació del dia a dia al campus. Són les que recullen i donen forma a les propostes culturals, esportives, ... que fan els estudiants o simplement es conformen com a associacions d’amics per fer activitats lúdiques i passar-s’ho bé.

Nosaltres, creiem que es una manera molt interessant de participar a la vida de la universitat, que et pot satisfer molt tant personal com professionalment, i volem més facilitat de difusió i de coneixement d’aquestes per part de la universitat per fomentar que hagi més participació.

Des d’aquesta plataforma instem a tots els estudiants a que formeu part de qualsevol tipus d’associació, la que més us agradi. Ja veureu com val la pena. No esperis més i anima’t!

Volem més aules d'estudi

Actualment, el nombre de sales d’estudi que ofereix la universitat és molt limitat, i els alumnes ens veiem obligats a tenir que ajuntar-nos a les biblioteques provocant a vegades distraccions i cert malestar cap als altres companys que estudien.

Nosaltres, com a plataforma, volem que s’incrementi el nombre d’aules d’estudi. Es necessari, sobretot ara que ja s’ha implantat el model de Bolonya, amb el qual es indispensable quedar un parell o tres de cops per setmana en grups per a dur a terme totes les menes de treballs que els professors manen a realitzar.

Per això es important donar solució a aquesta problemàtica. Nosaltres volem més aules d’estudi. Tu que en penses?

Millorar les festes del campus

Des de fa 2 anys, la Universitat Autònoma de Barcelona ja no dona suport institucional a la festa major. No s’han deixat de fer les festes, però resulta que aquests dos última anys la qualitat d’aquestes han anat decaient: ara no es fan les activitats esportives ni les activitats de promoció de la cultura que sí que es feien durant anys anteriors. A això li hem de sumar que la seguretat no està tan ben garantida com sí que succeïa abans de retirar el suport a les festes. És per això que volem negociar amb el rectorat un nou model de festa major on hi torni a haver-hi les activitats de lleure, esportives i culturals que hi havien abans de retirar el suport institucional. Volem una nova Festa Major.

A més, creiem que la festa del 20 de Maig que es du a terme en el campus de Sabadell és un model de festa sostenible, lúdic, participatiu i cultural. Tornarem a donar suport a aquesta festa perquè creiem que és un model de festa que uneix als estudiants.

diumenge, 21 de novembre de 2010

Problemes amb els exàmens?

Tens cap problema amb el exàmens? Has fet un examen en el qual hi apareix matèria que no sortia en el programa de l’assignatura? O has hagut de fer un examen molt més complicat que a la resta dels grups? Has tingut cap altre problema? Doncs nosaltres et donem un cop de mà. T’has de posar en contacte amb nosaltres al correu contacte@estudiantsuab.com i farem tot el possible per aconseguir solucionar els teus problemes.

Millores al Claustre

Tot i que el claustre té certes competències, volem que tingui encara més de tal manera que sigui més útil pels estudiants. Volem que, en primer lloc, els estudiants tinguin una major representació en aquest òrgan per poder tenir més força en les votacions. En segon lloc, volem que tingui més funcions i que es convoqui més d’una vegada a l’any.

divendres, 19 de novembre de 2010

Els Consells d'Estudiants

Unes de les eines més potents que tenim els estudiants per dir la nostra a cada una de les facultats són el Consells d'Estudiants. A través d'aquests es poden sumar esforços per demanar una millor aplicació de Bolonya, solucionar problemes amb alguns professors, organitzar activitats i fer moltes més coses. És per això que des de Estudiants - UAB pensem que és important estar al peu del canó a l'hora de crear nous Consells a les diverses facultats i que els estudiants i les entitats han de ser actius en la seva creació i donar-li impuls.

És per això que volem crear nous consells a aquelles facultats on no existeixen. Tu què en penses?

dimarts, 16 de novembre de 2010

Millores pel SAF

Avui parlarem sobre el SAF. Nosaltres volem que hi hagin millores en el SAF. La primera d'aquestes novetats és que no haguem de pagar els aproximadament 80€ que costa fer la matriculació, a més de que volem que les mensualitats dels estudiants siguin més barates, de tal manera que qualsevol estudiant pugui inscriure's en el SAF sense que els diners siguin un problema.

Una de les coses que trobem més injustes és el fet de que els ERASMUS i SÈNECA han de pagar 33€ al mes, en comptes dels 25€ que paguen la resta de estudiants de la UAB. Per això volem que el preu de la mensualitat dels ERASMUS i SÈNECA sigui el mateix que el que paguen la resta dels universitaris.

Però no tan sols volem canvis en les mensualitats. A més, demanarem que augmenti la varietat del programa esportiu, per tal de que podem fer esports més variats, crear un circuit per córrer i fer competicions entre estudiants de les distintes facultats per fomentar la participació.

Què et semblen les propostes? T'agraden? Què podríem millorar?

dilluns, 15 de novembre de 2010

Més i millor Wifi i endolls a classe

Creiem que en ple segle XIX, utilitzar portàtils a classe no hauria de ser cap complicació. Però, la experiència ens demostra que això de vegades no és tan fàcil. Un ordinador a classe pot ser una eina molt potent per aprendre ja que és més fàcil agafar apunts i després ens estalviem temps per passar-los net o perquè podem passar els apunts als nostres companys de manera gratuïta i ràpida. Però això no és possible moltes vegades perquè no tenim endolls a les aules. I menys encara Wifi amb el qual consultar el campus virtual o aquella pàgina web que el professor ens està mostrant. Aquestes és una de les idees que volem portar al claustre si sortim escollits, ja que creiem que poder utilitzar el portàtil a totes les classes és un pas important en la millora dels estudis.

Volem cobertura Wifi a totes les facultats i les cafeteries. També volem endolls a totes les classes. Tu que penses?

diumenge, 14 de novembre de 2010

Més taquilles i més microones

Has d'arribar més aviat a la universitat perquè si no et quedes sense cap taquilla? Has de menjar fred perquè si calentes el teu menjar no et dona temps a arribar a classe? Doncs a nosaltres també ens passa, i el que volem és exigir a la universitat que posi microones a les facultats - i si pot ser, a les distintes cafeteries- i més taquilles a les facultats. I nolstres treballarem per això i per a altres coses si sortim escollits com a representants al claustre.

divendres, 12 de novembre de 2010

Obrim la pàgina web!

Ho estàvem esperant amb moltes ganes, ens ho estaven demanant estudiants de les diverses facultats: obrir una pàgina web de l’associació Estudiants – UAB. La tasca no ha estat fàcil i hem treballat dur per poder arribar fins a aquest dia. Crèiem necessari obrir un blog on es pugui participar i sobretot recollir les necessitats, idees i impressions dels diversos estudiants de les facultats. A través d’aquest blog comunicarem les novetats relacionades amb l'activitat, propostes i posicionaments d'Estudiants – UAB.