dimarts, 23 de novembre de 2010

Assignatures suspeses

Has suspès alguna assignatura obligatòria o troncal i t’has de tornar a matricular obligatòriament l’any vinent? Això és el que volem evitar. Una assignatura obligatòria suspesa no hauria d’implicar que l’any vinent l’hagis de fer obligatòriament. Creiem que les assignatures suspeses s’haurien de poder aplaçar en el temps per tornar-les a fer quan més ens convingui. Això és una cosa que proposarem si sortim escollits com a claustrals.