dilluns, 22 de novembre de 2010

MiIlorar gestió acadèmica

La gestió acadèmica de moltes de les facultats ha de millorar. Moltes vegades ens trobem amb que per fer qualsevol tràmit ens hem d’adreçar a una finestra on, a més de fer molta cua, hem d’esperar fins i tot varis mesos per aconseguir que el tràmit es dugui a terme. És l’exemple del termini de cobrament de les beques, del termini de confirmació del canvi de grup d’una assignatura o convalidar assignatures. Davant d’ aquesta realitat, Estudiants –UAB volem que la gestió acadèmica s’informatitzi i que bona part dels tràmits els puguem fer a través d’internet, així com que es redueixin els temps de gestió dels tràmits.

Això és el que proposarem al claustre per que les persones pertinents facin un estudi de com fer-ho.