dilluns, 22 de novembre de 2010

Millorar les festes del campus

Des de fa 2 anys, la Universitat Autònoma de Barcelona ja no dona suport institucional a la festa major. No s’han deixat de fer les festes, però resulta que aquests dos última anys la qualitat d’aquestes han anat decaient: ara no es fan les activitats esportives ni les activitats de promoció de la cultura que sí que es feien durant anys anteriors. A això li hem de sumar que la seguretat no està tan ben garantida com sí que succeïa abans de retirar el suport a les festes. És per això que volem negociar amb el rectorat un nou model de festa major on hi torni a haver-hi les activitats de lleure, esportives i culturals que hi havien abans de retirar el suport institucional. Volem una nova Festa Major.

A més, creiem que la festa del 20 de Maig que es du a terme en el campus de Sabadell és un model de festa sostenible, lúdic, participatiu i cultural. Tornarem a donar suport a aquesta festa perquè creiem que és un model de festa que uneix als estudiants.