diumenge, 21 de novembre de 2010

Millores al Claustre

Tot i que el claustre té certes competències, volem que tingui encara més de tal manera que sigui més útil pels estudiants. Volem que, en primer lloc, els estudiants tinguin una major representació en aquest òrgan per poder tenir més força en les votacions. En segon lloc, volem que tingui més funcions i que es convoqui més d’una vegada a l’any.