dimarts, 23 de novembre de 2010

Volem una millor aplicació de Bolonya

Creiem que l’entrada al Espai Europeu d’Educació Superior (EEES o Bolonya) és una oportunitat per millorar els estudis universitaris a l’estat espanyol. Però la realitat és que s’han posat de manifest vàries mancances que en comptes de millorar els estudis els està empitjorant.

El que volem respecte a l’aplicació de Bolonya és el següent:
  • Crear una comissió de seguiment dels nous graus per evitar o reduir el nombre de problemes que sorgeixen de l’aplicació de Bolonya.
  • Classes en les quals l’estudiant no tingui que estar present obligatòriament. No volem assistència obligatòria.
  • Menys estudiants per aula per poder fer classes més personalitzades. L’experiència ens demostra que les classes on hi ha menys nombre d’estudiants matriculats tendeixen a tenir millors resultats en els exàmens.
  • Acabar amb els treballs que no són útils.
  • Retirar els exàmens finals de les assignatures. En tot cas, aquest examen hauria de comptar com a molt pel 25% de la nota de l’assignatura. I en el cas de que alguna part de l’assignatura estigués suspesa s’hauria de poder recuperar amb aquest examen.
  • Garantir que els estudiants de la última promoció de les llicenciatures, en el cas de repetir alguna assignatura podran fer classes ja que, amb l’entrada dels nous graus, els estudiants de llicenciatura no poden suspendre degut a que el proper any no està garantit que es facin les assignatures suspeses en llicenciatura.
Per això demanem el vostre vot pel claustre. Si sortim escollits farem tot el possible per poder aconseguir aquestes millores.