dimarts, 21 de desembre de 2010

Valoració sobre la conferència dels controladors aeris


Estudiants-UAB valora molt positivament la conferència i la participació que ha tingut lloc aquest matí a la Facultat de Dret sobre el conflicte dels controladors aeris. Volem donar les gràcies a tots aquells que heu estat presents i que heu participat, al mateix temps que també volem ser agraïts amb els ponents.

dilluns, 20 de desembre de 2010

Conferència sobre el conflicte dels controladors aeris

Comptarà amb les ponències de Francesc Carreras (Profesor de Dret Constitucional), Eduardo Rojo (Dret del Treball i de la Seguretat Social) i Joan Amenós (Dret Administratiu).

Demà dimarts 21 de desembre a les 13h a la Sala de Graus, Facultat de Dret.

dijous, 16 de desembre de 2010

Sessió del Claustre

Avui s'ha celebrat la sessió ordinària del claustre pel qual Estudiants-UAB ha fet vàries actuacions importants.

En primer lloc, donar l'enhorabona als nostres companys Carlos Pérez i Eduard Corredor perquè han estat escollits membre del consell de govern i membre de la mesa respectivament. També volem donar l'enhorabona a la resta d'estudiants que han passat a estar al consell de govern i a la mesa del claustre. Des del consell de govern es decideixen temes, projectes reformes de manera més directa que en el claustre. També és positiva l'entrada d'un company d'Estudiants-UAB a la mesa del claustre perquè es valoren i es decideixen quins són els temes que tindran protagonisme a les sessions d'aquest.

En segon lloc, Estudiants-UAB ha proposat fer una reunió, amb la resta d'entitats d'estudiants i amb els individuals, si els hi sembla bé, per comunicar a l'equip de govern de la UAB moltes de les deficiències que ens trobem a les nostres classes i parlar sobre possibles solucions. Hem d'aconseguir crear ponts d'enllaços entre els estudiants i el rectorat per solucionar amb la màxima eficàcia les deficiències que ens trobem a les classes. És per això que des d'Estudiants-UAB hem cregut convenient fer aquesta proposta i farem tot el possible per desenvolupar-la i portar-la endavant.

En els propers dies penjarem un informe més complert del que ha estat aquesta sessió del claustre.

dilluns, 13 de desembre de 2010

Recollida d'aliments nadalencs

Del 14 al 16 de desembre, de 9 a 20h, el Servei d'Assistència i de Formació Religiosa (SAFOR) de la UAB organitza una recollida d'aliments nadalencs a les oficines del PAS de les facultats.

 
El SAFOR de la UAB organitza la setena Campanya Solidària de Nadal sota el lema "Tu notes la crisi, ells la sofreixen". Més de 30 voluntaris organitzaran aquesta recollida d'aliments nadalencs per a les famílies del Vallès més desfavorides.

Amb motiu del 20è aniversari del Servei d'Assistència i Formació Religiosa i també a causa de la crisi que protagonitzarà aquest any la campanya, la recollida s'ha ampliat a tres dies. Càritas del Vallès serà la destinatària dels torrons, neules, polvorons, aperitius i tot el que es pugui recol·lectar a la comunitat universitària.

dijous, 9 de desembre de 2010

Valoració de la Conferència sobre el VIH

Avui s'ha dut a terme la conferència sobre la investigació del VIH amb el Dr. Javier Martínez Picado, cap del grup de recerca “Grup de Retroviologia i Estudis Clínics (GREC)”, a la Facultat de Biociències.

Volem agrair la assistència del ponent, perquè hem trobat que la seva xerrada ha estat molt interessant. També als assistents, tant per estar presents a la conferència, com per la seva participació ja que han enriquit la conferència amb les diverses preguntes posteriors.

És per això que Estudiants-UAB valora com a positiva la xerrada duta a terme durant el dia de avui. A més, valorem com a molt important que, a més de dedicar-nos a defensar els drets dels estudiants, també ens dediquem a organitzar conferències que creiem que poden ser d'interès per a tota la comunitat universitària.

dimecres, 1 de desembre de 2010

Conferència sobre la investigació del VIH

Estudiants - UAB organitza una conferència sobre la investigació del VIH amb el Dr. Javier Martínez Picado, professor d'investigació d'ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats).

La conferència tindrà lloc a la sala d'actes de la Facultat de Biociències el dijous 9 de desembre a les 13h

Us hi esperem!

Sessió del Claustre

El proper 16 de desembre es celebra la primera sessió del Claustre després de les eleccions dels estudiants com a claustrals. Quines idees tens? Vols que defensem algun dret al Claustre?

A continuació es detallen els ordres del dia de les diverses sessions:

1.- Convocatòria de la sessió ordinària del Claustre (preavís i ordre del dia provisional)

2.- Convocatòria formal de la sessió extraordinària del Claustre

3.- Obertura del termini per a la presentació d’esmenes i suggeriments a la proposta d’adaptació tècnica dels Estatuts de la UAB a la LOMLOU (Llei orgànica de modificació de la Llei orgànica d’Universitats)


1.- Pel que fa a la Convocatòria de la sessió ordinària del Claustre, es comunica que se celebrarà el pròxim dia 16 de desembre de 2010, dijous, a les 9 hores en primera convocatòria i a les 9.30 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes del Rectorat. L’ordre del dia provisional que la Mesa del Claustre ha acordat per aquella sessió es el següent:

1. Incorporació al Claustre dels nous membres escollits en representació dels estudiants de la UAB.
2. Aprovació de l’acta de la darrera sessió.
3. Elecció de representants dels estudiants del Claustre per a formar part de la Mesa del Claustre i del Consell de Govern de la UAB.
4. Informe anual de la rectora sobre les línies generals de la política de la Universitat.
5. Torn obert de paraules.

En cas que vulgueu formular alguna petició d’ampliació de l’ordre del dia que acaba de ser comunicat, a l’empar del que preveuen els articles 13.2 i 14.1.a del Reglament del Claustre, cal es presenti una sol·licitud, per escrit, i que incorpori les dades següents:

- Nom i cognoms del membre del Claustre que la presenta.
- Noms, cognoms i signatures de 15 membres del Claustre (com a mínim).

Les peticions es poden presentar al Registre General de la Universitat fins al dia 30 de novembre de 2010 fins a les 12h.


2.- Pel que fa a la sessió extraordinària del Claustre, es procedeix a convocar formalment aquesta sessió, comunicant així mateix als seus membres que la sessió tindrà lloc el mateix dia 16 de desembre de 2010, dijous, i que se celebrarà a continuació de la sessió ordinària del Claustre i en el mateix lloc (sala d’actes del Rectorat). L’ordre del dia de la sessió extraordinària conté un únic punt:

1. Aprovació, si escau, de l'adaptació tècnica dels Estatuts de la UAB a la LOMLOU.


3.- Pel que fa a l’obertura del termini per a la presentació d’esmenes i suggeriments a la proposta d’adaptació tècnica dels Estatuts de la UAB a la LOMLOU que ha estat presentada al Claustre des del Consell de Govern de la UAB, us adjuntem el document que la incorpora [Document] i procedim també a obrir el termini de presentació d’esmenes i suggeriments de modificació a aquest document. Tal i com va acordar la Mesa del Claustre per als nous claustrals el termini s’inicia el proper dia 2 de desembre de 2010 i finalitza el dia 9 de desembre de 2010. Les esmenes i suggeriments han d’ajustar-se a allò que preveu l’article 31 del Reglament del Claustre de la UAB.