dimarts, 25 de gener de 2011

Sessió amb l'alumnat sobre el Servei de Biblioteques de la UAB

Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Medicina.

Avui dimarts 25 de gener, s’ha celebrat una sessió amb l’alumnat sobre el pla estratègic del Servei de Biblioteques de la UAB per a dur a terme entre els anys 2011-2013, on s’han donat a conèixer els resultats d’una enquesta realitzada a més de 2000 persones pertanyents al cos universitari (alumnes, postgrau, professors i PAS), i on es reflexa la seva opinió i valoració dels serveis que ofereixen aquestes.

En aquesta mostra, s’ha pogut constatar l’increment del grau de satisfacció global per part dels usuaris d’aquestes, que per quarta vegada consecutiva ha tornat a incrementar-se passant d’ésser d’un 6.4 a l’any 2001, a un 8.1, l’any 2010.

S’ha pogut observar la manca de coneixement per part del conjunt del cos universitari sobre els diferents serveis oferts per les biblioteques, essent només el préstec de llibres i els espais per estudiar els més sol·licitats, mentre que serveis com el préstec d’arxius audiovisuals i digitals, l’accés remot, preguntes, blocs i cursos, resulten gairebé desconeguts per part d’aquests.

Problemes com la saturació de les sales i dels horaris de nit durant les èpoques d’exàmens, latents actualment, s’han posat de manifest i proposant-ne com a solucions, l’obertura de més plantes a les biblioteques nocturnes actuals i incrementant el nombre de places en aquells llocs on resulten insuficients.

Tot i això, està previst un increment de 700 places més, les quals s’espera que comencin a ser efectives de cara a les pròximes mensualitats.