dimarts, 15 de març de 2011

Jornades de formació sobre participació estudiantil

Del 15 al 17 de març podeu participar a les Jornades de formació i debat sobre la participació estudiantil a la Universitat.
Aquestes jornades estan adreçades a tots els estudiants, especialment als representants d'estudiants tant claustrals com membres de juntes de facultat i/o consells d'estudiants, i es realitzen a la Sala d'actes de l'ETC, de 10.00-14.00 hores.

Els principals temes que s'hi tractaran giraran al voltant del nou Estatut de l'Estudiant Universitari (aprobat fa uns escasos mesos), de la formació, l'estructura i el funcionament del Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat i de mètodes per fomentar la participació dels estudiants en els actes de caràcter públic que ofereix la Universitat.

Per obtenir una informació més detallada sobre els horaris i les ponències que es duran a terme durant el pròxims dies, feu un cliqueu aquí.

Podreu trobar un resum detallat sobre els punts més importants de cadascuna d'aquestes ponències a l'apartat d'informes.