dissabte, 5 de març de 2011

Nova normativa de permanença

El dimecres passat, dia 2 de març, es va aprovar la nova normativa de permanença per als estudiants de la UAB. Una normativa que, actualitzada i adaptada als nous plans d'estudi de Grau i Postgrau EEES, aboleix l'anteriorment vigent corresponent de l'any 2004. Entre les principals novetats que aporta aquesta nova normativa, podem destacar:

- Un nombre màxim de tres matrícules per a superar una assignatura, essent com a cas especial, la possibilitat de sol·licitar-ne una d'extraordinària una vegada s'han esgotat les altres (Art. 3.3).

- L'obligació d'abandonar els estudis, en el cas de donar-se el punt anterior (suspendre'n les quatre matrícules), i de tractar-se d'una assignatura bàsica o obligatoria (Art. 3.8).

- Limitació màxima per a copsar els estudis, tant a règim de dedicació completa com de dedicació parcial, essent de 4 + 3 anys i de 8 + 3 anys, respectivament. L'obligatorietat d'abandonar els estudis és imminent un cop assolit aquest termini (Art. 4.1/4.2).

- Obligació de superar 30 crèdits durant els primers dos anys acadèmics, 60 credits per a accedir a tercer curs i 120 credits més totes les assignatures de primer, per a accedir a l'ultim curs de la titulació (Art. 5).

- La necessitat de reincorporar-se a una titulació abandonada a través d'una altra titulació. Un cop s'ha abandonat una carrera, no és possible tornar a reincorporar-se, excepte en el cas d'accedir com a titulat o per via d'accés de canvi d'estudis (Art.6).

Com podeu comprovar, són bastants els canvis que s'han produit amb aquesta nova normativa. Per això, desde Estudiants UAB us animem a tots a fer-ne un breu cop d'ull (només són 6 pàgines), ja que aquest serà el nou reglament amb el que es regirà la Universitat a partir del curs 2011/2012.