dijous, 26 de maig de 2011

Que baixin els preus als bars

Avui dia 26 de maig des d'Estudiants UAB hem portat a terme una venda d'entrepans i begudes a preus de cost reivindicant els preus abusius de les empreses que operen a la universitat que ens venen els seus productes a preus més elevats que en el sector privat de la fora de la Universitat.

Han d'entendre que si precissament estan a la universitat és per donar un servei públic que, per diferenciar-se del sistema privat, ha de constar de preus assequibles a un col·lectiu com és el col·lectiu d'estudiants que té un nivell adquisitiu mitjà molt inferior a la mitjana de la població.

Per tant reclamem a l'Equip de Govern i a les mateixes empreses que fixin uns preus inferiors als que actualment es troben als bars i restaurants fent que, d'aquesta manera, el costa cada cop més elevat de la universitat quedi pal·liat per una part. S'ha d'entendre que una empresa que operi en sòl públic tot i que cerca beneficis ha de ser conscient de que presta uns serveis en unes condicions menys flexibles que en el terreny exclusivament privat.