divendres, 23 de setembre de 2011

Cobrament d'assignatures sense docència

Si has fet la teva matrícula i t'han cobrat el preu normal per una assignatura sense docència ni tutories has de saber que t'han de retornar el 75% del que has pagat ja que segons el Decret de la Generalitat 365/2011 pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya:

6.3 En el cas que l'estudiant es matriculi de crèdits sense docència per raó de l'extinció del pla d'estudis, haurà d'abonar l'import íntegre sempre que la universitat ofereixi un sistema de tutories o de docència alternativa. En el cas que la universitat no ofereixi tutories o docència alternativa s'abona a la universitat el 25% del preu.
Si és el vostre cas dirigiu-vos a la vostre gestió acadèmica i presenteu una instància adjuntant la documentació pertinent; un document que demostri que l'assignatura no té ni docència ni tutories (oficial) i una còpia de la pàgina amb l'article del decret.