divendres, 21 d’octubre de 2011

S'aproven els criteris pel pressupost 2012

Informe sobre las previsiones del presupuesto 2012, dado en lineas generales aprobadas en consejo de gobierno el pasado dia 19 de octubre:

En un primer momento, el nuevo presupuesto creado por la Universidad irá condicionado por las nuevas prioridades venidas de la Generalitat de catalunya, la cual implanta unas nuevos directrices basadas en la austeridad económica y en los recortes de todos aquellos gastos que no sean de primera necesidad.

Referente a los estudiantes, se plantea un incremento de las taxas universitarias con motivo a la disminución del impacto del déficit sobre las tresorerias públicas. Por ello, se ha propuesto que el orden del aumento de las taxas venga dado por un incremento del IPC más un cuatro por ciento anual para grados y estudios de ciclo. Se contempla que con este incremento de precios, se destine un veinticinco por ciento a la creación de becas al estudio.

Siguiendo esta linea, otra área de impacto vendrá dada con la reducción de plantillas de miembros adjuntos del profesorado y demás personal de la Universidad, dificultando así la enseñanza de calidad en lo que respecta el ámbito estudiantil.

Por lo que respecta a la nueva situación económica, la Generalitat de catalunya ha decidido recortar las subvenciones dadas a las Universidades y pretende retener hasta un sesenta por ciento de estas previstas para los siguientes meses. Si esta situación se mantiene, el exceso de déficit acumulado y la entrada irregular de fuentes de financiación podrían generar un colapso en la tesorería provocando a largo plazo la imposibilidad del pago.

dijous, 20 d’octubre de 2011

Resultat del debat sobre les esmenes a la llei de disciplina

Després d'una llarga sessió de debat la UAB ha ratificar les esmenes que el CEUCAT vol presentar al borrador de l'avantprojecte de Llei de Convivència i Disciplina. A la secció normativa podeu trobar el document original i les esmenes del CEUCAT.

També trobareu les esmenes que la UAB vol afegir a les ja presentades pel Consell Autonòmic.

Durant la sessió també es va parlar sobre una proposta de distribució de fons per a la Comisión Mixta de Financiación de l'Estat (quan estigui definitivament aprovat tindreu el document a la secció normativa)

dimarts, 18 d’octubre de 2011

Debat sobre la normativa de disciplina

El proper dijous dia 20 a les 12:00 a la sala d'actes de l'ETC es parlarà sobre el borrador d'avantprojecte de la Llei de Convivència i Disciplina Acadèmica que es vol aprovar a nivell estatal. 

La nova normativa regularà quelcom que actualment es troba en un Decret del 1954 i innova a la vegada que restringeix determinades conductes que necessiten del debat dels estudiants. És un tema molt important ja que s'instaura una figura de multes per a estudiants i pots ser sancionat per aspectes com "alterar levemente el funcionamiento habitual de la institución"

Hi ha moltes coses que no queden clares i és per això que els estudiants ens hi hem de pronunciar. Vine el proper dijous i dóna la teva opinió!

diumenge, 16 d’octubre de 2011

Modificació de matrícula

Demà dia 17 s'obre el termini per a poder fer modificacions a la teva matrícula, tot i que només aquells qui tenen contracte laboral (necessiteu segell de l'empresa) o els que van superar tots els crèdits el curs 2010-2011. A partir del dia 19 els que no entreu dins la classificació anterior podeu fer els vostres canvis.El termini acaba el proper divendres dia 21 d'octubre.

Ves amb molt de compte perquè les places només les pots obtenir si en el moment que arribes a gestió encara hi queden. Si portes gent del grup on vols anar que es vulguin canviar al teu grup t'ho faran automàticament, sinó és qüestió de sort.

Tota la informació la podeu troba al següent enllaç.

Si teniu problemes contacteu amb nosaltres a contacte@estudiantsuab.com