dijous, 20 d’octubre de 2011

Resultat del debat sobre les esmenes a la llei de disciplina

Després d'una llarga sessió de debat la UAB ha ratificar les esmenes que el CEUCAT vol presentar al borrador de l'avantprojecte de Llei de Convivència i Disciplina. A la secció normativa podeu trobar el document original i les esmenes del CEUCAT.

També trobareu les esmenes que la UAB vol afegir a les ja presentades pel Consell Autonòmic.

Durant la sessió també es va parlar sobre una proposta de distribució de fons per a la Comisión Mixta de Financiación de l'Estat (quan estigui definitivament aprovat tindreu el document a la secció normativa)