divendres, 23 de desembre de 2011

Evitem la retallada de beques de col·laboració

Finalment, el Consell Social ratifica la proposta d'estudiants UAB de reduïr la retallada a les beques de col·laboració del 15% al 5%. Així mateix també reconeix una reivindicació històrica que Estudiants UAB ha defensat fermament al Consell de Govern i davant del vicerector que no és altre que la congelació de la taxa de serveis de suport a l'aprenentatge al nivell de 2010.

Valorem molt positivament aquests fets tot i que considerem que encara queda molta feina a fer. Estudiants UAB està disposat a continuar defensant i impulsant les propostes que varen ser aprovades al passat Claustre i continuarà reivindicant millores dels drets i de la situació dels estudiants.

dimecres, 21 de desembre de 2011

6 de 7 propostes aprovades al Claustre


El passat dia 20 de desembre es va celebrar el Claustre de la UAB. Cal destacar:

En primer lloc cal dir que l'informe de la rectora va ser valorat negativament al Claustre per una diferència d'uns quants vots.

En segon lloc la creació de dues comissions per les que Estudiants UAB va votar favorablement doncs ha defensat la necessitat de debat en governança i de seguiment dels graus ja, aquesta última, quan es va fundar.

En tercer lloc, cal destacar que es van aprovar 10 de les 15 propostes presentades al Claustre per estudiants i membres del PAS. D'aquestes 15, 7 eren presentades per Estudiants UAB i 6 han estat aprovades. Analitzant al detall:

Proposta 1: alliberament de 2 hores setmanals per tasques socioculturals. Estudiants UAB votava a favor de la proposta tot i que considerava millor negociar un temps més dilatat com que fos cada 2 setmanes. El Claustre, tanmateix, no va donar suport a aquesta proposta per 3 vots.

Proposta 2: reformes a la normativa de permanència. Estudiants UAB sempre ha defensat la necessitat de dues convocatòries i la no configuració del no presentat com a suspès. Tanmateix el Claustre va votar en contra d'aquesta proposta.

Proposta 3-4: aquestes propostes, defensades per Estudiants UAB i EPICA no va ser aprovada pel claustre i consistia en l'eliminació de la prohibició d'haver-se de matricular d'assignatures suspeses. Lamentem profundament la decisió del claustre ja que en un context de dificultat econòmica aquesta reforma hagués estat molt beneficiosa pels estudiants.

Proposta 5: Suspensió de les retribucions variables per objectius a vicegerents i cap d’àrea. Estudiants UAB no va demanar al seus claustrals cap direcció sent cada un d'ells els que va decidir que votar. El Claustre va aprovar aquesta moció.

Proposta 5 bis: eliminació de la prohibició de fer foc a la UAB per activitats estudiantils i culturals. Estudiants UAB tampoc va demanar cap direcció dels vots dels claustrals. El Claustre va informar negativament aquesta proposta.

Proposta 6: eliminació del recàrrec als extracomunitaris. Estudiants UAB va votar negativament a aquesta proposta perquè en un context de retallades entenem que els estudiants d'aquells països on no existeixi reciprocitat al moment de que els nostres ciutadans es matriculin a les seves universitats hem de gastar els diners públics en el mantenim de l'educació per a la població propera. El Claustre va votar negativament aquesta proposta.

Proposta 7: Eliminació de la taxa de serveis específics als PIF. Aquesta proposta ja va ser aprovada per l'anterior claustre. Estudiants UAB torna a donar-li suport i el Claustre també.

Proposta 8: Demanar un comunicat de la Universitat oposant-se a l'increment de preus públics de la Generalitat. Aquesta proposta la presentaren Estudiants UAB i EPICA i el Claustre li va donar suport.

Proposta 9: No cobrament de la taxa de serveis a l'aprenentatge a estudiants que cobrin la beca general o tinguin exempcions de matrícula. Proposta presentada també per Estudiants UAB i EPICA i que el Claustre va aprovar.

Proposta 10: Reducció de la retallada del 15% a beques de col·laboració al 5% (equivalent a professorat) que presentaren Estudiants UAB i EPICA i que va aprovar el Claustre.

Proposta 10bis: Posicionament clar de la Universitat en contra de les retallades. Proposta que Estudiants UAB i el Claustre va votar favorablement.

Proposta 11: consideració dels estudiants de doctorat com a PIF i no com a Estudiants. El Claustre i Estudiants UAB voten afirmativament. Entenem que el que s'està fent és el compliment de la legalitat vigent.

Proposta 12: Aquesta proposta d'Estudiants UAB insta a la creació d'una carta de drets i deures dels estudiants que continuï amb el procés iniciat al març passat. El Claustre l'aprova.

Proposta 13: La següent proposta d'Estudiants UAB proposa la creació d'un compendi de bones pràctiques docents. El Claustre li dóna suport.

Proposta 14: Finalment, l'última proposta d'Estudiants UAB proposa una millora dels serveis d'autobusos en hores puntes. El Claustre li dóna suport.

Valorem molt positivament aquest Claustre per l'ampli acolliment de les nostres propostes però hem de recordar que importants propostes que han presentat altres estudiants no han estat aprovades. Demanem que aquestes propostes es continuïn treballant als òrgans de govern en la mesura del possible. Estudiants UAB així ho farà.

dijous, 15 de desembre de 2011

S'aprova el pressupost 2012

Avui ha quedat provat per Consell de Govern el pressupost de la UAB per al 2102 amb només 7 vots contraris (4 estudiants, 2 PAS i 1 professor).

Estudiants UAB ha decidit votar contràriament a aquest pressupost per no complir-se els compromisos als que vam condicionar el nostre vot favorable:

-Posicionament clar en contra de les retallades per part de l'equip rectoral.
-No aplicació de la taxa de serveix a l'aprenentatge per als estudiants amb necessitats econòmiques.
-No obligació de matriculació d'assignatures suspeses.

Lamentem que tots els col·lectius estudiantils no hagin tramés el vot negatiu a aquest pressupost a la sessió del Consell de Govern doncs entenem que aquests punts que no només defensa Estudiants UAB eren quelcom innegociable.

Així mateix el nostre col·lectiu ha estat negociant desde l'inici una reducció de la retallada als becaris de col·laboració que no sigui del 15% sinó del 5%. Recentment i amb col·laboració amb la resta de representants estudiantils sembla que la proposta marxa per bon camí però encara s'ha quedat en paraules i els fets no són consumats. Estudiants UAB continuarà buscant suports per acomplir aquest objectiu començant pel Claustre del proper dimarts.


dimarts, 13 de desembre de 2011

Recollida solidària d'aliments

8a CAMPANYA SOLIDÀRIA DE NADAL (RECOLLIDA D’ALIMENTS NADALENCS): TU NOTES LA CRISI, ELLS LA SOFREIXEN

El SAFOR UAB, des de fa set anys, ha dedicat un dia quan s’apropa el Nadal per recollir aliments. En el SAFOR pensem que les famílies més desfavorides també han de celebrar el Nadal. Per aquesta raó mes de 30 voluntaris, per conscienciar a la comunitat universitària de les desigualtats socials del món on vivim, sota el lema TU NOTES LA CRISI, ELLS LA PATEIXEN, organitzarem la esmentada recollida d'aliments nadalencs per a les famílies del Vallès més desafavorides. La campanya vol arribar a tota la comunitat universitària causa de la crisi econòmica l’ampliem a cinc dies. El destinatari de la recollida és Càritas del Vallès.

Informació més destacada de la recollida:
Dies de recollida: dilluns 12, dimarts 13, dimecres 14, dijous 15 i divendres 16 de desembre.
Horari: De 9.00h a 20.00h
Punts recollida; punts d’informació de les facultats Dret, Economia, CCPP i Sociologia, Filosofia i lletres, Psicologia, Bio Ciències, Ciències Veterinària, el Rectorat i a la ETC.