dijous, 15 de desembre de 2011

S'aprova el pressupost 2012

Avui ha quedat provat per Consell de Govern el pressupost de la UAB per al 2102 amb només 7 vots contraris (4 estudiants, 2 PAS i 1 professor).

Estudiants UAB ha decidit votar contràriament a aquest pressupost per no complir-se els compromisos als que vam condicionar el nostre vot favorable:

-Posicionament clar en contra de les retallades per part de l'equip rectoral.
-No aplicació de la taxa de serveix a l'aprenentatge per als estudiants amb necessitats econòmiques.
-No obligació de matriculació d'assignatures suspeses.

Lamentem que tots els col·lectius estudiantils no hagin tramés el vot negatiu a aquest pressupost a la sessió del Consell de Govern doncs entenem que aquests punts que no només defensa Estudiants UAB eren quelcom innegociable.

Així mateix el nostre col·lectiu ha estat negociant desde l'inici una reducció de la retallada als becaris de col·laboració que no sigui del 15% sinó del 5%. Recentment i amb col·laboració amb la resta de representants estudiantils sembla que la proposta marxa per bon camí però encara s'ha quedat en paraules i els fets no són consumats. Estudiants UAB continuarà buscant suports per acomplir aquest objectiu començant pel Claustre del proper dimarts.