dimecres, 12 de desembre de 2012

Instruccions de votació

Procediment:

1) Accedir a la pàgina web www.uab.cat/votacio
2) Identificar-te amb NIU i clau d'accés
3) Clicar opció de llengua (Català)  
4) Efectuar la votació clicant el nom dels candidats d'Estudiants UAB (hi ha un màxim específic per a cada facultat)
5) Validar la votació  
6) Confirmar la votació

dimecres, 5 de desembre de 2012

Vídeo sobre la xerrada "El Mètode Montessori"

Des d'Estudiants UAB volem participar activament en la divulgació del coneixement i és per això que intentem aprofitar tots els recursos disponibles per la seva difusió. Esperem que gaudiu de la xerrada sobre el mètode Montessori que vam organitzar el passat dia 29 de novembre amb la participació de Muriel Palma Lömker. A nosaltres ens va encantar!


divendres, 23 de novembre de 2012

Una educació per al futur

El pròxim dijous dia 29 de novembre a les 13:15h realitzarem la xerrada "El mètode Montessori: una educació per al futur" amb la col·laboració de l'Associació Montessori España (AME) on intervindrà Muriel Palma Lömker, mestre de primària que ha cursat el Màster Montessori Primària a Bérgamo (Itàlia) i actualment es troba cursant el màster Montessori Infantil a Zürich (Suïssa).Descobrim que el mètode Montessori s’està estenent per tot el món perquè les investigacions en educació mostren que els elements que el composen son els òptims per a l’aprenentatge dels 0 als 12 anys. El mètode Montessori es planteja la necessitat d’una “educació per a la vida” que fomenti la màxima independència de l’infant dins d’uns límits protegits, reforçant la seva autoestima, la seva curiositat i les ganes d’explorar lliurement en un entorn especialment adaptat a les seves necessitats canviants.

Dijous ens oferiran en aquesta xerrada una introducció al mètode Montessori descrivint la teoria pedagògica en què es basa i com es pot aplicar a la pràctica dins l’aula. També ens oferiran una visió de la situació de Montessori al món i, en concret, el present i el futur de Montessori a Catalunya.

Per a més informació podeu consultar aquest enllaç.

Àmplia difusió de la demanda

La iniciativa Tombem el Decret! ha tingut una àmplia difusió als mitjans de comunicació després de la roda de premsa feta el passat dijous 22 a la Sala d'Actes del ETC a la UAB, on vam tenir l'oportunitat d'explicar les raons que ens han portat, tant a Estudiants UAB com a D-Recerca, a demandar a la Generalitat i poder fer una crida per tal de cercar suports per tirar endavant aquesta impugnació.

Us fem arribar la nostra nota de premsa facilitada als mitjans:  


Estudiants i Doctorands demanden a la Generalitat per l’augment de Preus Públics
Dues associacions interposen un recurs sobre el Decret de Preus per l’increment abusiu dels preus públics universitaris per estudiants de grau i postgrau.

L’associació d’Estudiants UAB (EUAB)i l'Associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya(D-Recerca), formades per estudiants i joves investigadors respectivament, han iniciat procediments legals contra la Generalitat pel Decret de Preus 77/2012, de 10 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2012-13.

Les raons que han motivat la interposició dels recursos es basen en primer lloc, en la defensa del dret d’igualtat, incidint amb la desproporcionada diferència de preus entre les diferents comunitats autònomes, sent Catalunya i Madrid les comunitats amb els preus més alts i amb una situació a nivell estatal que ens situa com al sisè sistema més car en el marc de la Unió Europea, segons l’informe de l’Observatori del Sistema Universitari.

De la mateixa manera, el recurs també es fonamenta en la vulneració del dret a l’educació, concretament en el lliure accés a l’educació superior sense l’exclusió per causes econòmiques ja que la nova política de preus no discrimina de manera coherent entre diferents nivells de renta, aportant una falsa progressivitat que es veu agreujada per una deficient política de beques i ajuts a l’estudi. A més, no queda clarament definit quin és el criteri a l’hora de fixar el cost dels estudis, discrepant moltes vegades els càlculs de la Generalitat amb les comptabilitats analítiques de les pròpies universitats.

Aquestes dues associacions fan una crida a tots els i les estudiants, joves investigadors, associacions i òrgans de representació així com a la comunitat universitària i a la societat en general, per solidaritzar-se amb aquesta situació i donar suport a aquestes iniciatives.


Aquests son els links dels diferents mitjans que ens han fet notícia:

Moltes gràcies a totes aquelles persones que ens esteu donant suport i a les que participeu activament en aquesta demanda. Seguim sumant esforços per la defensa de la universitat pública!

dimecres, 21 de novembre de 2012

Tombem el decret de preus!


L'associació d'Estudiants UAB (EUAB), amb la col·laboració de l'Associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya (D-Recerca) i el Consell d'Estudiants de la UAB (CEUAB), exposarem demà dia 22 a les 11:30h a la Sala d'Actes de l'ETC les raons que han motivat que els estudiants i els joves investigadors hàgim demandat a la Generalitat de Catalunya en relació al Decret de Preus que ha suposat un increment del 66% dels mateixos, vulnerant el dret d'igualtat entre els estudiants de Catalunya i els de la resta de l'Estat espanyol així com vulnera pels diferents motius que exposarem, el dret a l'educació.

dissabte, 17 de novembre de 2012

Una setmana plena d'èxits!

Durant la setmana passada, membres d'Estudiants - UAB, a través del seu esforç i compromís, han encetat importants reptes per al moviment estudiantil a tots els nivells. Cal dir que tot el que hem aconseguit ha estat gràcies a la força dels nostres companys i companyes i al fet de que en un moment o altre els estudiants ens han fet la confiança per arribar als òrgans de govern.

Dilluns 5 de novembre:

Es va aprovar el Manifest en Defensa de la Universitat Pública subscrit per 22 universitats públiques de tot l'estat espanyol. La UAB va ser la única universitat que, a través del seu Consell d'Estudiants (CEUAB), va subscriure aquest manifest, sense fer-ho tampoc el CEUCAT (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes).


Dimarts 6 de novembre:

Es va presentar a la Comissió d'Afers d'Estudiants, la Carta de Drets i Deures de l'Estudiant de la UAB a proposta d'Estudiants UAB (podeu consultar-la al dossier de propostes).

Es va confirmar la resolució del conflicte de Sabadell respecte les assignatures desprogramades a través de la inclussió de noves classes per ajudar als alumnes a superar l'assignatura.

Dimecres 7 de novembre:

Es va presentar a la comissió permanent del CEUNE (Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat) diferents propostes per a tractar al proper ple:

1. L'elaboració d'un informe sobre l'afectació de la nova política de preus a la matriculació amb una comparativa entre les diferents comunitats autònomes, així com un informe en relació a les beques en sentit general (incloent ERASMUS).
2. La convocatòria si s'escau de les diferents comissions mixtes on participen els estudiants de l'estat.
3. La necessitat de crear un grup de treball per a analitzar la implementació de l'Estatut de l'Estudiant Universitari.
4. S'assigna al membre d'Estudiants UAB que és present a la comissió, la coordinació del projecte per a normativitzar la participació de les sectorials a nivell estatal.
5. Es planteja la possibilitat de tornar a analitzar la política de disciplina, sobretot en relació amb el professorat que incompleix els drets dels estudiants.

Finalment es va entregar al Secretari General d'Universitats, Federico Morales, el manifest subscrit per la UAB el dia 5, de mans del representant de la UAB, membre d'Estudiants UAB.

Dijous 8 de novembre:

Després de defensar des dels seus inicis la legalització de la Festa Major de la UAB i el seu canvi de format, s'acompleix després de més de 5 mesos de negociació amb Estudiants UAB que aquesta celebració es faci de manera legal i pactada amb els diferents estudiants (també podeu consultar la propsota
al dossier d'Estudiants UAB).

Divendres 9 de novembre:

A la comissió de grau vam presentar les següents propostes: 

Es van presentar les propostes de reforma respecte l'avaluació del professorat (que podeu consultar al dossier d'Estudiants UAB).

Es va confirmar públicament la solució del conflicte de Sabadell per assignatures desprogramades i es van demanar procediments per a l
'efectiva detecció i resolució de problemes similars. Dos degans van manifestar la necessitat de definir que s'ha de fer, flexibilitzar les mesures i de reconèixer al professorat aquesta tasca.

Es va confirmar l'entrada a l'escola de postgrau per investigar màsters on els coordinadors eren capacços d'embutxacar-se més de 90.000€ l'any a més del seu salari de professor i altres complements, fet que Estudiants UAB gràcies a la informació de la CGT també va denunciar en el passat.

Vam presentar la necessitat d'obrir a debat una possible reforma del règim de
permanència.

Vam presentar també a la comissió la necessitat de reformar el sistema de segona correcció dels exàmens impugnats pels estudiants assegurant la participació dels mateixos.

Suport al Manifest 20 d'Octubre: Estudiants en defensa de la Universitat PúblicaLa deriva que està sofrint la legislació referent al sistema d'Educació Superior en l'última dècada, es veu reflexada en les dures mesures aprovades recentment i afecta profundament a l’essència i funcionament autònom de les Universitats Públiques. Hem de tenir en compte que el Sistema d'Educació Superior és un dels serveis públics mes exitosos de la nostra societat i que és, a més a més d'un espai per a el coneixement, foment dels valors, pensament crític i de divulgació, un mecanisme fonamental d'equitat social. Aquest fet és el que permet a la societat progressar amb igualtat d'oportunitats independentment de quina sigui la seva condició socioeconòmica i contribuint de manera decisiva a un desenvolupament econòmic basat en el coneixement.

Per tot això rebutgem totes les mesures aprovades amb l'objectiu de retallar la despesa pública en l'educació superior com:

  1. La gran pujada de preus públics.
  2. La desproporcionada baixada i enduriment de les ajudes públiques per a l'estudi.
  3. Les diferents actuacions que redueixen l'autonomia i la democràcia universitària.
  4. L'actitud autoritària del Govern aprovant aquestes mesures sense involucrar a la comunitat universitària en les decisions.
Creiem que no s’ha de cometre l’error d’interpretar la despesa pública en la Universitat com un cost, sinó que s’ha de valorar aquesta com a una inversió de futur.

Davant d'aquesta situació, és necessari unir els nostres esforços i establir uns canals efectius de coordinació i mobilització entre estudiants de les universitats públiques estatals per a poder dur a terme i desenvolupar les següents propostes:

  • La retirada immediata del Real Decret-llei 14/2012 de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu, i de qualsevol altre mesura que retalli la inversió en la Universitat Pública, o afecti al seu funcionament reduint la seva qualitat.
  • La retirada del Reial Decret-llei 1000/2012 que endureix els requisits per a accedir a beques i redueix la partida pressupostaria, amb l’objectiu d’elaborar una nova normativa que garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportunitats en l’accés al sistema universitari públic espanyol a través de la modificació dels requisits, l’augment, o com a mínim el manteniment de la quantia i la partida pressupostària destinada a aquest fi.
  • L'augment, o com a mínim el manteniment, de la inversió pública en el sistema universitari i millora de la mobilitat i qualitat docent i investigadora.
  • L'impuls d'un procés d'anàlisi i diagnòstic real, obert i conjunt entre tots els agents de la comunitat universitària que permeti establir unes bases per a l'elaboració de propostes per a una legislació universitària coherent i inclusiva.
  • La depuració de responsabilitats entre les persones que han portat la Universitat Pública a aquesta situació, exigint la dimissió immediata del ministre com engranatge clau del sistema socioeconòmic que implementa aquestes mesures.

Madrid, a 20 d’Octubre de 2012.

Les universitats de:
Universidad de Almería
Universidad de Alcalá de Henares
Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Burgos
Universidad de Cádiz
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Córdoba
Universidad de A Coruña
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de León
Universidad de Málaga
Universidad de Murcia
Universidad de Oviedo
Universidad Pablo de Olavide
Universidad Pública de Navarra
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Sevilla
Universidad de Vigo
Universidad de Zara

dimarts, 6 de novembre de 2012

FMUAB amb Estudiants - UAB

Per aquesta FMUAB, Estudiants - UAB hem preparat un seguit d'activitats que segur que no us deixaran indiferents! Estarem a la paradeta número 36 des de les 13h!

Torneig de Magic
El format del torneig serà Modern/extended des de l'ampliació Mirrodin (2003). La classificació serà per eliminatòria o per punts segons el nombre d'inscripcions. Les inscripcions es faran de 13 a 14h a la nostre paradeta per 3,5€ (hi haurà possibilitat de descompte) i el torneig començarà a les 14h. Els premis seran sobres de l'última edició. Pel primer premi 4, segon 3, tercer 2 i quart 1. A més, hi haurà un sorteig amb un premi sorpresa entre tots els participants!Torneig de Softcombat
Aixeca la teva arma i vine a combatre al primer Torneig de Softcombat que organitza Estudiants-UAB! Qui serà el guanyador entre tots els valents? Vine i demostra que ets el millor amb l'espasa!

Les armes que es podran fer servir en el torneig son les Boofer (fetes amb esterilles, vara de fibre de vidre i cinta americana), Calimacil o Látex (enlloc de cinta americana). Podeu consultar les normes de construcció en aquest enllaç.
 
Sobre les normes del torneig: es permetran escuts, però només per defensar-se, no per atacar. No es permetran cops a parts nobles, al cap o a les mans. No es permetrà atacar amb la punta de la fulla de l'arma. S'haurà d'atacar a l'oponent al cos per treure-li un punt de vida, però no es permetrà repetir un atac seguit si amb el primer s'aconsegueix treure un punt de vida, es pararà el joc i s'hauran d'incorporar els combatents per continuar lluitant.

Els combats seran per classificatòria/eliminatòria en duels (1vs1) sortejats entre els inscrits. Cada participant tindrà 5 punts de vida quan comenci el combat, qui sobrevisqui a l'oponent es clasificarà. Qui guanyi el torneig, aconseguirà una espasa Calimacil com a recompensa


Informa't, participa, comunica!
Vols saber els espais de participació per estudiants? Vols saber més sobre el funcionament de la nostre universitat? Tens propostes però no saps canalitzar-les? Has identificat problemes en el funcionament de la UAB? Tindrem material per informar-vos de tot el que vulgueu saber sobre la universitat, la nostre associació, els òrgans de govern i la participació estudiantil així com sobre les nostres propostes! A més, durant tota la jornada durem a terme una recollida de firmes en contra de l'augment de preus públics i també hi haurà una dinàmica participativa on les idees més creatives rebran premis!

Tot i això i molt més amb Estudiants - UAB aquest dijous!

dimarts, 30 d’octubre de 2012

No ens toquis la UAB!

El pròxim dijous 8 de novembre, a partir de les 13h es suspendràn classes excepte les activitats d'avaluació i les pràctiques de difícil recuperació, i es donarà pas a la celebració de la FMUAB. Aquesta festivitat es recupera després de la seva prohibició fa 3 anys, tot i que aquest fet no ha impedit que es seguís duent a terme. Es vol que la Festa Major d'aquest any sigui co-organitzada per tots els membres de la comunitat educativa, creant un ambient de participació igualitari, equitatiu, lúdic, cívic i reivindicatiu per tal de donar cabuda a un esdeveniment que porta més de 20 anys realitzant-se i que no volem que es deixi de fer.

La festa enguany, es desenvoluparà en dos espais del campus:

- Un primer espai més lúdic i social a la rambla Nord, un espai reivindicatiu pels estudiants amb Paradetes i dos escenaris amb música. Cada paradeta situada en aquest espai disposarà d'un tirador de cervesa, nevera, endolls, taules, cadires, un punt de llum de 220v, material pel qual s'haurà de pagar una fiança que es retornarà passats dos dies de la festa (un cop confirmat el bon estat i retorn del material, així com la recollida selectiva de deixalles durant la festa i la neteja posterior de l'espai de la paradeta). Als estands es permetrà la publicitat d'empreses. Es vendran gots a 1€ que podran ser retornats a les paradetes dels col·lectius.

Rambla Nord, al costat de la Facultat de Lletres i Traducció i les biblioteques d'Educació i Humanitats.

- Un segon espai de caràcter cultural i com a espai de difusió a la plaça Cívica i de petit format amb una Fira d'entitats i Serveis de la UAB. Hi haurà un espai escènic que comptarà amb la participació de grups culturals i es duran a terme xerrades i debats.

Plaça Cívica, al costat de l'Edifici d'Estudiants, l'estació de FGC i l'Hemeroteca.

La duració prevista de la FMUAB serà de 13h a 18h a la Plaça Cívica i fins les 23h a la Rambla Nord, tot i les peticions d'allargar la festa fins més tard. La negociació amb FGC tampoc ha estat massa fructífera i l'últim tren cap a Barcelona està previst que surti a les 23:23h i cap a Sabadell a les 00:19h.

Si esteu interessats ens participar no ho dubteu! Demà és l'últim dia per presentar sol·licituds per muntar paradeta, podeu fer-ho al següent enllaç. En cas que vulgueu fer propostes de grups de música de la UAB o que conegueu per als escenaris de la Ramba Nord poseu-vos en contacte amb coordinacio.estudiants@uab.cat.

dissabte, 27 d’octubre de 2012

Comunicat de l’equip de govern

Benvolgudes, benvolguts,

Com bé coneixeu, la situació financera de la Universitat ens està obligant a prendre mesures extraordinàries d’estalvi. Entre aquestes mesures, durant el 2012 es va decidir tancar la universitat tres setmanes a l’agost per reduir les despeses de funcionament de la Universitat, especialment la despesa energètica.

És en aquest mateix sentit que des de l’Equip de Govern considerem necessari prendre més mesures d’estalvi que ajudin en l’ajustament pressupostari que hem de realitzar durant l’exercici 2012. Una de les mesures que considerem que pot ajudar en aquest sentit és suspendre les activitats de la Universitat els dies 2 de novembre, 7 de desembre i 21 de desembre, com si es tractés d’un dia festiu. Properament es determinaran els serveis que, per tal de garantir la seguretat de les persones, animals i béns, hauran de romandre oberts.

Com a Equip de Govern sabem que aquesta situació és extraordinària a la nostra institució i pot generar alguns inconvenients, però us demanem la vostra col·laboració i comprensió.

Montserrat Farell

Vicerectora d’Economia i Organització

divendres, 26 d’octubre de 2012

Claustre 24 d'octubre

El passat dimecres 24 d'octubre es va celebrar l'últim Claustre de l'any i el primer sóta el mandat del nou rector Ferran Sancho. A l'informe del rector va destacar, a nivell d'estudiants, el programa de beques propi i l'estreta col·laboració que es volia emprendre amb els estudiants. Durant el torn d'intervencions, la major part del debat es va centrar en la reforma de governança, que pretén limitar molt la participació i la democràcia dins la universitat. Es va decidir treballar en aquesta línia amb la comissió que més tard durant la mateixa sessió es va crear i va escollir representants, amb presència d'Estudiants UAB. Es van presentar a aprovació i van ser acceptades propostes en relació als estudiants de tercer cicle sobre temàtiques concretes que els afectaven per incompliments legals de la UAB. 

Estudiants UAB, després de criticar les formes de convocatòria precipitades, especialment per al col·lectiu d'estudiants, del Claustre, vam instar l'equip de govern a emprendre una sèrie de mesures en relació a:

- La situació de les assignatures en desprogramació i el cobrament íntegre de les mateixes sense docència, tot demanant la finalització d'aquesta situació. 

- L'obertura a debat per a la reforma del règim de permanencia degut als problemes que està causant.

- L'entrada dels estudiants a les fundacions de la UAB per garantir la transparència i fomentar la participació. 

- El compliment de l'acord del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre l'establiment de franges horàries per la realització d'activitats de representació, cultura o esport

- L'adaptació de la normativa de la UAB a l'Estatuto del Estudiants Universitario per garantir, en concret, la participació dels estudiants dels centres adscrits a la UAB

- El reforç i blindatge de la figura del delegat reconeixent capacitats i drets per als mateixos. 

Es va instar a l'equip a revisar el document d'Estudiants UAB amb més de 30 propostes que podeu trobar en aquest mateix blog. 

Podeu trobar més informació aquí.

dimecres, 3 d’octubre de 2012

Les assignatures: o amb docència o sense cost!

L’article 6.3 del Decret 77/2012 estableix que “En el cas que l’estudiant es matriculi de crèdits sense docència per raó de l’extinció del pla d’estudis, haurà d’abonar l’import íntegre sempre que la universitat ofereixi un sistema de tutories o de docència alternativa. En el cas que la universitat no ofereixi tutories o docència alternativa s’abona a la universitat el 20% del preu

Totes les universitats públiques de Catalunya ofereixen als alumnes les dos alternatives possibles. La Universitat Autònoma de Barcelona, al contrari, no dóna aquesta possibilitat d’escollir i aplica el 100% del cost de les assignatures oferint un servei mínim de classes que, en alguns casos, suposa que una assignatura anual de 10.5 crèdits equivalents a 105 hores lectives s’imparteixi amb aquesta mesura en 3 hores.

Des d’Estudiants UAB considerem inacceptable aquesta situació, especialment en un moment com l’actual en el que s’incrementa el cost de l’estudi. No podem permetre que davant d’un increment sense precedents dels preus públics els alumnes ens trobem, a més a més, amb una docència breu i insuficient.

Demanem, per tant, l’immediat retorn econòmic del 80% de les assignatures sense docència o amb una docència irrisòria i el retorn proporcional d’aquelles assignatures amb una docència menor de la habitual.

Tanmateix demanem la implantació del dret d’opció respecte la matriculació amb tutories o docència alternativa i tan sols el dret d’examen, amb compliment de la normativa ja citada. 

Si vols impugnar no ho dubtis! Aquí tens el model que s'ha d'omplir al demanar la instància a la teva Gestió Acadèmica:
EXPOSO:
Com a alumnes (posar titulació) exposem que els horaris de les assignatures de tutories (indicar assignatures) no són compatibles amb la quantitat de matèria i compromís que hauria d’implicar una docència de qualitat. Sabent que un crèdit equival a 10 hores lectives, (fer comparativa amb el cas concret).

SOL·LICITO:
L’efectiu cobrament del 20% de l’import com estableix l’article 6.3 del decret 77/2012 en aquelles situacions on només es gaudeix del dret d’examen o d’un nivell d’hores de docència molt inferior al que correspondria normalment a l’assignatura.

L’efectiva reducció i ajustament econòmic d’aquelles assignatures que, tot i gaudir de tutories, mantenen un nivell inferior a les hores estipulades normalment per crèdit.

La implantació de l’opció de tenir l’alternativa, com la resta d’universitats públiques de Catalunya, de poder escollir entre pagar el 20% amb únicament el dret d’examen o pagar el 100% amb la docència completa.