dijous, 23 de febrer de 2012

Estudiants UAB a favor de la Vaga

L'Associació Estudiants UAB considera que davant les polítiques portades a terme per la Generalitat de retallada dels pressupostos a les universitats, amb la conseqüent davallada en la qualitat dels nostres serveis i de la nostra docència materialitzada essencialment amb la reducció del cos docent i del Personal d'Administració i Serveis, no es pot actuar d'una manera passiva.

La nostra entitat ha treballat des dels seus representants en un continu intent de pal·liar i evitar les conseqüències d'aquestes retallades i, en la línia de la nostra feina, creiem que la convocatòria de la Plataforma Unitària per la Defensa de la Universitat Pública representa en gran mesura les nostres propostes i interessos i per aquesta raó la ens sumem a la vaga i instem als estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona a afegir-se.

Tant a nivell d'universitat com a nivell de facultat demanem que no es penalitzi ni perjudiqui l'estudiant que decideixi lliurement adherir-se a la convocatòria tot evitant avaluacions, entregues de treballs o controls d'assistència.