dimecres, 26 de setembre de 2012

Valoració de les modificacions dels ajuts col·laboració i pràctiques

Estudiants UAB hem valorat les modificacions dutes a terme enguany respecte als ajuts de col·laboració i pràctiques.

- Valorem positivament que s'incrementi la quantia per hora, el nombre d’ajuts i que s’inclogui la cotització a la seguretat social, especialment en el marc actual de dificultats econòmiques.

- Considerem molt adequat perdre el privilegi de renovació automàtic el segon any. Considerem que és més just que cada any els i les estudiants puguin concórrer competitivament i en igualtat de condicions a la convocatòria i s’eviti d’aquesta manera que hi hagi estudiants que no puguin gaudir mai dels ajuts i estades de pràctiques.

- Considerem també que el retorn de matrícula, en el context en que ens trobem, és un dret que no té sentit ja que ha de basar-se en una situació de necessitat. D’aquesta manera, entenem que a través del nou programa de la finestreta, els becaris en situació de necessitat hi podran accedir, fomentant la no exclusió dels estudis per causes econòmiques on s'haurà de dur a terme un estudi de cas per cas.

- En aquest sentit és molt positiva la creació d’un fons per a poder ajudar als estudiants en situacions de necessitat econòmica tot i que ens sembla que el fons actual manca molt en quantitat i encoratgem a l’equip i a la comunitat a cercar suports interns i externs per poder augmentar-lo, comprometent-nos nosaltres igualment.

- Com a reflexió global considerem que és important afegir el criteri de situació econòmica en alguns ajuts i estades de pràctiques en cas d’elecció de perfils iguals ja que, creiem, en aquestes beques ha de tenir més importància el compliment dels requisits específics.

divendres, 14 de setembre de 2012

Recuperem la FMUAB!

Avui al Consell d'Estudiants de la Facultat de Dret s'ha aprovat un document a través de la iniciativa dels companys i companyes d'aquesta facultat. Encoratgem a tots els espais de participació dels estudiants a donar-li suport i a treballar conjuntament per una Festa Major que pugui acomplir les expectatives de tota la comunitat estudiantil i universitària. Aquest és el document:

"Volem fer un recordatori a l’equip de govern sobre la promesa electoral feta durant la campanya sobre la recuperació i legalització de la Festa Major de la Universitat Autònoma de Barcelona.

D’aquesta manera, volem manifestar la nostre disposició a començar a treballar en aquesta temàtica i participar activament en la seva organització per tal que en aquesta propera festivitat, es pugui dur a terme una festa major des de i per als estudiants i tota la comunitat universitària amb la col·laboració de l’equip de govern. 

Instem a l’equip de govern a que, en l’empresa d’aquesta tasca, faci partícipsal major nombre de representacions d’estudiants del conjunt del campus, amb especial consideració dels col·lectius i associacions que participen activament a la UAB i dels espais de representació d’estudiants."

Dossier de propostes

Estudiants UAB ha treballat molt dur durant aquest estiu per poder començar aquest curs amb una sèrie de propostes per tal de millorar aspectes acadèmics així com de qualitat, de governança i fins a beques i ajuts de la nostre universitat.

Amb la l'objectiu que pugueu conèixer les nostres propostes i també amb la intenció que entrin a debat per tal de seguir-les millorant, ampliant i treballant us fem a mans el Dossier, que tracta les següents propostes:


BLOC A. Reformes acadèmiques
A1. Modificació dels procediments de revisió
A2. Realització d’assignatures a distància
A3. Compendi Bones Pràctiques Docents
A4. Obertura del Debat de la Normativa de Permanència
A5. Observacions i propostes sobre les Guies Docents
A6. Convalidació d’assignatures per no oferta o desprogramació
A7. Modificació respecte la comissió d’avaluació dels centres
A8. Respecte a la tasca dels representants d’estudiants

BLOC B. Increment de la qualitat
B1. Millora de la qualitat sense cost
B2. Millora dels sistemes interns d’avaluació

BLOC C. Sistema de governança
C1. Carta de Drets i Deures de l’estudiantat de la UAB
C2. Manual del Delegat
C3. Presència dels estudiants als òrgans de govern

BLOC D. Increment de la participació
D1. Alliberament de dues hores en la franja lectiva
D2. Propostes al Consell Social
D3. Proposta en relació amb la Festa Major de la UAB
D4. Proposta de trobada d’estudiants estatal
D5. Reformulació dels ajuts a col·lectius

BLOC E. Política de beques
E1. Sistema propi de beques

Aquí us adjuntem el Dossier sencer!

Com sempre, us animem a participar en la millora de la nostre universitat i en la defensa dels nostres drets com a estudiants!