dimecres, 26 de setembre de 2012

Valoració de les modificacions dels ajuts col·laboració i pràctiques

Estudiants UAB hem valorat les modificacions dutes a terme enguany respecte als ajuts de col·laboració i pràctiques.

- Valorem positivament que s'incrementi la quantia per hora, el nombre d’ajuts i que s’inclogui la cotització a la seguretat social, especialment en el marc actual de dificultats econòmiques.

- Considerem molt adequat perdre el privilegi de renovació automàtic el segon any. Considerem que és més just que cada any els i les estudiants puguin concórrer competitivament i en igualtat de condicions a la convocatòria i s’eviti d’aquesta manera que hi hagi estudiants que no puguin gaudir mai dels ajuts i estades de pràctiques.

- Considerem també que el retorn de matrícula, en el context en que ens trobem, és un dret que no té sentit ja que ha de basar-se en una situació de necessitat. D’aquesta manera, entenem que a través del nou programa de la finestreta, els becaris en situació de necessitat hi podran accedir, fomentant la no exclusió dels estudis per causes econòmiques on s'haurà de dur a terme un estudi de cas per cas.

- En aquest sentit és molt positiva la creació d’un fons per a poder ajudar als estudiants en situacions de necessitat econòmica tot i que ens sembla que el fons actual manca molt en quantitat i encoratgem a l’equip i a la comunitat a cercar suports interns i externs per poder augmentar-lo, comprometent-nos nosaltres igualment.

- Com a reflexió global considerem que és important afegir el criteri de situació econòmica en alguns ajuts i estades de pràctiques en cas d’elecció de perfils iguals ja que, creiem, en aquestes beques ha de tenir més importància el compliment dels requisits específics.