divendres, 26 d’octubre de 2012

Claustre 24 d'octubre

El passat dimecres 24 d'octubre es va celebrar l'últim Claustre de l'any i el primer sóta el mandat del nou rector Ferran Sancho. A l'informe del rector va destacar, a nivell d'estudiants, el programa de beques propi i l'estreta col·laboració que es volia emprendre amb els estudiants. Durant el torn d'intervencions, la major part del debat es va centrar en la reforma de governança, que pretén limitar molt la participació i la democràcia dins la universitat. Es va decidir treballar en aquesta línia amb la comissió que més tard durant la mateixa sessió es va crear i va escollir representants, amb presència d'Estudiants UAB. Es van presentar a aprovació i van ser acceptades propostes en relació als estudiants de tercer cicle sobre temàtiques concretes que els afectaven per incompliments legals de la UAB. 

Estudiants UAB, després de criticar les formes de convocatòria precipitades, especialment per al col·lectiu d'estudiants, del Claustre, vam instar l'equip de govern a emprendre una sèrie de mesures en relació a:

- La situació de les assignatures en desprogramació i el cobrament íntegre de les mateixes sense docència, tot demanant la finalització d'aquesta situació. 

- L'obertura a debat per a la reforma del règim de permanencia degut als problemes que està causant.

- L'entrada dels estudiants a les fundacions de la UAB per garantir la transparència i fomentar la participació. 

- El compliment de l'acord del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre l'establiment de franges horàries per la realització d'activitats de representació, cultura o esport

- L'adaptació de la normativa de la UAB a l'Estatuto del Estudiants Universitario per garantir, en concret, la participació dels estudiants dels centres adscrits a la UAB

- El reforç i blindatge de la figura del delegat reconeixent capacitats i drets per als mateixos. 

Es va instar a l'equip a revisar el document d'Estudiants UAB amb més de 30 propostes que podeu trobar en aquest mateix blog. 

Podeu trobar més informació aquí.