divendres, 23 de novembre de 2012

Àmplia difusió de la demanda

La iniciativa Tombem el Decret! ha tingut una àmplia difusió als mitjans de comunicació després de la roda de premsa feta el passat dijous 22 a la Sala d'Actes del ETC a la UAB, on vam tenir l'oportunitat d'explicar les raons que ens han portat, tant a Estudiants UAB com a D-Recerca, a demandar a la Generalitat i poder fer una crida per tal de cercar suports per tirar endavant aquesta impugnació.

Us fem arribar la nostra nota de premsa facilitada als mitjans:  


Estudiants i Doctorands demanden a la Generalitat per l’augment de Preus Públics
Dues associacions interposen un recurs sobre el Decret de Preus per l’increment abusiu dels preus públics universitaris per estudiants de grau i postgrau.

L’associació d’Estudiants UAB (EUAB)i l'Associació de Doctorands i Becaris de Recerca de Catalunya(D-Recerca), formades per estudiants i joves investigadors respectivament, han iniciat procediments legals contra la Generalitat pel Decret de Preus 77/2012, de 10 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2012-13.

Les raons que han motivat la interposició dels recursos es basen en primer lloc, en la defensa del dret d’igualtat, incidint amb la desproporcionada diferència de preus entre les diferents comunitats autònomes, sent Catalunya i Madrid les comunitats amb els preus més alts i amb una situació a nivell estatal que ens situa com al sisè sistema més car en el marc de la Unió Europea, segons l’informe de l’Observatori del Sistema Universitari.

De la mateixa manera, el recurs també es fonamenta en la vulneració del dret a l’educació, concretament en el lliure accés a l’educació superior sense l’exclusió per causes econòmiques ja que la nova política de preus no discrimina de manera coherent entre diferents nivells de renta, aportant una falsa progressivitat que es veu agreujada per una deficient política de beques i ajuts a l’estudi. A més, no queda clarament definit quin és el criteri a l’hora de fixar el cost dels estudis, discrepant moltes vegades els càlculs de la Generalitat amb les comptabilitats analítiques de les pròpies universitats.

Aquestes dues associacions fan una crida a tots els i les estudiants, joves investigadors, associacions i òrgans de representació així com a la comunitat universitària i a la societat en general, per solidaritzar-se amb aquesta situació i donar suport a aquestes iniciatives.


Aquests son els links dels diferents mitjans que ens han fet notícia:

Moltes gràcies a totes aquelles persones que ens esteu donant suport i a les que participeu activament en aquesta demanda. Seguim sumant esforços per la defensa de la universitat pública!