dissabte, 17 de novembre de 2012

Suport al Manifest 20 d'Octubre: Estudiants en defensa de la Universitat PúblicaLa deriva que està sofrint la legislació referent al sistema d'Educació Superior en l'última dècada, es veu reflexada en les dures mesures aprovades recentment i afecta profundament a l’essència i funcionament autònom de les Universitats Públiques. Hem de tenir en compte que el Sistema d'Educació Superior és un dels serveis públics mes exitosos de la nostra societat i que és, a més a més d'un espai per a el coneixement, foment dels valors, pensament crític i de divulgació, un mecanisme fonamental d'equitat social. Aquest fet és el que permet a la societat progressar amb igualtat d'oportunitats independentment de quina sigui la seva condició socioeconòmica i contribuint de manera decisiva a un desenvolupament econòmic basat en el coneixement.

Per tot això rebutgem totes les mesures aprovades amb l'objectiu de retallar la despesa pública en l'educació superior com:

  1. La gran pujada de preus públics.
  2. La desproporcionada baixada i enduriment de les ajudes públiques per a l'estudi.
  3. Les diferents actuacions que redueixen l'autonomia i la democràcia universitària.
  4. L'actitud autoritària del Govern aprovant aquestes mesures sense involucrar a la comunitat universitària en les decisions.
Creiem que no s’ha de cometre l’error d’interpretar la despesa pública en la Universitat com un cost, sinó que s’ha de valorar aquesta com a una inversió de futur.

Davant d'aquesta situació, és necessari unir els nostres esforços i establir uns canals efectius de coordinació i mobilització entre estudiants de les universitats públiques estatals per a poder dur a terme i desenvolupar les següents propostes:

  • La retirada immediata del Real Decret-llei 14/2012 de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu, i de qualsevol altre mesura que retalli la inversió en la Universitat Pública, o afecti al seu funcionament reduint la seva qualitat.
  • La retirada del Reial Decret-llei 1000/2012 que endureix els requisits per a accedir a beques i redueix la partida pressupostaria, amb l’objectiu d’elaborar una nova normativa que garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportunitats en l’accés al sistema universitari públic espanyol a través de la modificació dels requisits, l’augment, o com a mínim el manteniment de la quantia i la partida pressupostària destinada a aquest fi.
  • L'augment, o com a mínim el manteniment, de la inversió pública en el sistema universitari i millora de la mobilitat i qualitat docent i investigadora.
  • L'impuls d'un procés d'anàlisi i diagnòstic real, obert i conjunt entre tots els agents de la comunitat universitària que permeti establir unes bases per a l'elaboració de propostes per a una legislació universitària coherent i inclusiva.
  • La depuració de responsabilitats entre les persones que han portat la Universitat Pública a aquesta situació, exigint la dimissió immediata del ministre com engranatge clau del sistema socioeconòmic que implementa aquestes mesures.

Madrid, a 20 d’Octubre de 2012.

Les universitats de:
Universidad de Almería
Universidad de Alcalá de Henares
Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Burgos
Universidad de Cádiz
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Córdoba
Universidad de A Coruña
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de León
Universidad de Málaga
Universidad de Murcia
Universidad de Oviedo
Universidad Pablo de Olavide
Universidad Pública de Navarra
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Sevilla
Universidad de Vigo
Universidad de Zara