dissabte, 17 de novembre de 2012

Una setmana plena d'èxits!

Durant la setmana passada, membres d'Estudiants - UAB, a través del seu esforç i compromís, han encetat importants reptes per al moviment estudiantil a tots els nivells. Cal dir que tot el que hem aconseguit ha estat gràcies a la força dels nostres companys i companyes i al fet de que en un moment o altre els estudiants ens han fet la confiança per arribar als òrgans de govern.

Dilluns 5 de novembre:

Es va aprovar el Manifest en Defensa de la Universitat Pública subscrit per 22 universitats públiques de tot l'estat espanyol. La UAB va ser la única universitat que, a través del seu Consell d'Estudiants (CEUAB), va subscriure aquest manifest, sense fer-ho tampoc el CEUCAT (Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes).


Dimarts 6 de novembre:

Es va presentar a la Comissió d'Afers d'Estudiants, la Carta de Drets i Deures de l'Estudiant de la UAB a proposta d'Estudiants UAB (podeu consultar-la al dossier de propostes).

Es va confirmar la resolució del conflicte de Sabadell respecte les assignatures desprogramades a través de la inclussió de noves classes per ajudar als alumnes a superar l'assignatura.

Dimecres 7 de novembre:

Es va presentar a la comissió permanent del CEUNE (Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat) diferents propostes per a tractar al proper ple:

1. L'elaboració d'un informe sobre l'afectació de la nova política de preus a la matriculació amb una comparativa entre les diferents comunitats autònomes, així com un informe en relació a les beques en sentit general (incloent ERASMUS).
2. La convocatòria si s'escau de les diferents comissions mixtes on participen els estudiants de l'estat.
3. La necessitat de crear un grup de treball per a analitzar la implementació de l'Estatut de l'Estudiant Universitari.
4. S'assigna al membre d'Estudiants UAB que és present a la comissió, la coordinació del projecte per a normativitzar la participació de les sectorials a nivell estatal.
5. Es planteja la possibilitat de tornar a analitzar la política de disciplina, sobretot en relació amb el professorat que incompleix els drets dels estudiants.

Finalment es va entregar al Secretari General d'Universitats, Federico Morales, el manifest subscrit per la UAB el dia 5, de mans del representant de la UAB, membre d'Estudiants UAB.

Dijous 8 de novembre:

Després de defensar des dels seus inicis la legalització de la Festa Major de la UAB i el seu canvi de format, s'acompleix després de més de 5 mesos de negociació amb Estudiants UAB que aquesta celebració es faci de manera legal i pactada amb els diferents estudiants (també podeu consultar la propsota
al dossier d'Estudiants UAB).

Divendres 9 de novembre:

A la comissió de grau vam presentar les següents propostes: 

Es van presentar les propostes de reforma respecte l'avaluació del professorat (que podeu consultar al dossier d'Estudiants UAB).

Es va confirmar públicament la solució del conflicte de Sabadell per assignatures desprogramades i es van demanar procediments per a l
'efectiva detecció i resolució de problemes similars. Dos degans van manifestar la necessitat de definir que s'ha de fer, flexibilitzar les mesures i de reconèixer al professorat aquesta tasca.

Es va confirmar l'entrada a l'escola de postgrau per investigar màsters on els coordinadors eren capacços d'embutxacar-se més de 90.000€ l'any a més del seu salari de professor i altres complements, fet que Estudiants UAB gràcies a la informació de la CGT també va denunciar en el passat.

Vam presentar la necessitat d'obrir a debat una possible reforma del règim de
permanència.

Vam presentar també a la comissió la necessitat de reformar el sistema de segona correcció dels exàmens impugnats pels estudiants assegurant la participació dels mateixos.