dijous, 28 de febrer de 2013

Comunicat en relació al CEUAB de 26 de febrer


Estudiants – UAB, davant els fets transcorreguts al dia 26 de febrer, lamenta les agressions, amenaces i coaccions rebudes per part d'alguns estudiants de la universitat, alguns dels quals portaven una pancarta signada pel SEPC. Aquests, han irrompi’t en un plenari del CEUAB interrompent el desenvolupament del mateix on s'estava debatent el punt que havia demanat el Consell d’Estudiants de Polítiques i Sociologia, en relació al pressupost del CEUAB. Davant de les crítiques i malinterpretacions que s'han produït en el transcurs del plenari sobre el pressupost del CEUAB volem posar sobre la taula i remarcar que: 

1) Que tal i com consta a l'acta del plenari de juny de 2012, al que van assistir diferents membres tant de les assemblees de la CAF, com antics membres d'Èpica, Estudiants - UAB, estudiants independents i membres d'altres organitzacions, es va acordar interposar una demanda col·lectiva a través d'una plataforma d'afectats. Així queda reflectit a l'acta on consta textualment: “Plataforma d’afectats. Objectiu: Organitzar els estudiants que poden ser afectats per l’aplicació del Decret. S’acorda analitzar la viabilitat d’una Plataforma d’afectats i interposar una demanda col·lectiva a l’inici del proper curs”. Estudiants - UAB pren la iniciativa al setembre atenent als períodes ajustats en els que es troba la possibilitat de sol·licitar la demanda. 

2) El pressupost a dia d'avui segueix sent una proposta que no ha estat sotmesa a votació i per tant no pot haver estat aprovada sinó que es va traspassar a tots els Consells i òrgans de representació de cada facultat per al seu debat i discussió. 

3) En aquesta proposta es fa constar que la reserva de 1000 euros no seria en cap cas una donació a cap entitat sinó que seria una reserva de diners que es destinarien a la Campanya Tombem el Decret, després de la deliberació sobre la conveniència de sufragar certes factures que derivin dels costos de tal demanda. En aquest sentit la proposta ho reflecteix clarament, on consta: “Impugnació decret de preus: en compliment dels acords del plenari de juny i desembre es decideix aportar la quantitat de 1000€ al procés de demanda del Decret 77/2012 de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus públics de les universitats públiques catalanes i de la Universitat Oberta de Catalunya. En aquest sentit, aquests diners anirien acompanyats necessàriament de la fiscalització pertinent del procés i de la justificació exhaustiva i detallada de les despeses del plet i la campanya d’impugnació”. A més, en aquest sentit es passaria a considerar al CEUAB membre en igualtat de condicions que la resta a l'hora de programar accions i definir les accions de la Campanya. 

4) En aquesta Campanya, Tombem el Decret, a dia d'avui hi participen de forma conjunta Estudiants - UAB amb D-Recerca, associació de doctorands i becaris de recerca de Catalunya, on s'inclou l'assemblea de tercer cicle de la UAB i altres associacions de la UPC, UdG i Federación de Jóvenes Investigadores / Precarios i Eurodoc. Aquesta Campanya és oberta a tots els col·lectius i organitzacions que s’hi vulguin sumar. 

5) Estudiants - UAB ha aconseguit advocat d'ofici després de 5 mesos de tràmits legals i per tant, aquests diners no van dirigits específicament a aquesta associació sinó més aviat a D-Recerca, ja que no disposen de justícia gratuïta en el seu procés judicial.

Vistes les males interpretacions i les acusacions rebudes per part del Consell d'Estudiants de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia i altres persones així com la irrupció de diversos membres de la universitat al plenari, volem remarcar la importància del diàleg i el debat constructiu i condemnar les accions violentes i agressions que s'han produït a dia 26 de febrer entre estudiants. 

Per tot això, Estudiants UAB també volem destacar la importància de dur a terme les reivindicacions estudiantils de forma no violenta, i en aquest sentit assenyalar la necessitat de fer-ho en la mobilització d’avui 28 de febrer, i les previstes pel dia 21 de març i 18 d'abril.

Finalment, dir que les nostres intencions com a Estudiants - UAB han estat i segueixen sent sumar esforços per aquesta Campanya, Tombem el Decret. Ens seguim mostrant oberts a fer d'aquesta campanya una demanda de totes i tots, no deixarem de fer feina per defensar els drets dels i les estudiants!