dissabte, 16 de març de 2013

Incidències del procés d'impugnació "Tombem el Decret"


L'Associació Estudiants UAB lamenta les incidències produïdes fins a data d'avui, 16 de març, produïdes al llarg del procés d'impugnació del Decret 77/2012, de 10 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2012-2013, des del dia 10 de setembre de 2012 quan es va presentar un escrit d'interposició de recurs contenciós-administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya impugnant l'esmentat decret per afectar directament les seves disposicions als i les estudiants al posar en perill les expectatives dels estudis universitaris.

Que en l'anomenat escrit l'Associació Estudiants UAB va demanar molt clarament que, no disposant dels recursos econòmics com per remunerar un advocat i procurador per aquesta iniciativa, se'ls hi assignés uns d'ofici per representar-la en el procediment. Per error, no vam adreçar-nos a la ubicació del TSJC del contenciós-administratiu, sinó que vam anar primerament a la ubicació de la Sala Civil i Penal, on vam poder presenciar un munt d'arxius pels passadissos que podrien ser fàcilment manllevats per qualsevol persona que hi accedís.
 
Poc després es va rebre una notificació judicial per solucionar uns defectes de l'escrit amb l'objectiu de demostrar la inscripció de l'entitat al Registre corresponent, qüestió que vam resoldre aportant-lo, tot i que el funcionari del Registre no sabia quantes còpies necessitava ni tampoc ens retornà la còpia nostra que vam haver de recuperar requerint-lo degudament.

Amb data de 27 de setembre de 2012 una diligència d'ordenació ens va notificar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) donava ofici al S.E.R.T.R.A. per a què es nombressin procurar i advocat del torn d'ofici per a la representació i la defensa respectivament.

Una vegada es va rebre l'anterior diligència, tot i tenir constància de que el 19 d'octubre es va presentar resposta per part de S.E.R.T.R.A. al TSJC, demanant que l'entitat havia de demostrar un certificat d'utilitat pública i els seus últims balanços per gaudir de l'assistència jurídica gratuïta, i tot i haver demanat el TSJC la demostració de la inscripció de l'entitat al Registre i, per tant, clarament identificada com per saber si érem una entitat d'utilitat pública o no per si mateix, l'Associació Estudiants UAB va romandre a la espera d'una resposta per part del TSJC donat que no vam rebre pas cap notificació judicial fins després de les eleccions al govern de la Generalitat, motiu pel qual la nostra entitat preocupada per aquesta situació de la que fins i tot va escriure un correu electrònic el dia 20 de novembre de 2012 al S.E.R.T.R.A. que ni tan sols va ser respost, vam prendre la iniciativa fent una roda de premsa per fer pública la nostra situació i la clara intenció de demandar la Generalitat, concretament el Departament d'Economia i Coneixement, amb l'escrit que interposàrem en el seu dia i comunicant en un dossier de premsa les raons que ens havien portat a dur a terme el que fins avui dia s'anomena la iniciativa “Tombem el Decret” en col·laboració amb d'altres entitats i col·lectius amb les que fem front a aquest Decret 77/2012.

Finalment, vam rebre la notificació judicial amb la deguda diligència del 10 de desembre amb posterioritat a les eleccions, on es demanava la documentació que el S.E.R.T.R.A. havia exposat com a necessària per donar l'assistència jurídica gratuïta o en el seu cas donar-la d'acord amb l'article 21 i/o 33 de la Llei 1/1996 de 10 de gener, de manera contrària arxivarien el procés.

Davant d'aquesta situació, tot i que no teníem la postulació processal evidentment necessària per interposar un recurs de reposició al decret de la secretària judicial ja que encara no disposaven ni d'advocat ni de procurador d'ofici, cosa irònica ja que no tindríem cap possibilitat d'interposar un recurs de reposició, tot i estar en el dret de fer-ho, si encara no s'assigna advocat i procurador d'ofici quan s'ha de gaudir de l'assistència jurídica gratuïta, vam consultar directament amb funcionaris responsables del TSJC després d'haver-ho interposat al Registre, tal com fins ara les diligències de la secretaria judicial esmenten aquesta possibilitat davant d'aquestes, comentant-li a aquestes persones responsables de la secretaria judicial quina era la nostra situació i preguntant-li el nostres dubtes de què demanaven, com ho aportaríem i on ho havíem d'aportar i que, en tot cas, se’ns donés la possibilitat de designa de professional per a què no se’ns arxivés el procés.

Tot i poder indicar-nos degudament en aquell moment si ho estàvem fent malament o com ho havíem de fer, vam rebre una notificació judicial amb data de 3 de gener de 2013 no havent-hi lloc a l'escrit per formalitat de signatura d'advocat i de procurador. Qüestió que es podria haver estalviat per part del TSJC si ens hagués indicat, amb claredat des de bon principi, que havíem d'aportar la documentació al S.E.T.R.A. directament enlloc de aportar-la primer al Registre del TSJC. Més encara, la pròpia secretaria judicial donava dret a un altre recurs de reposició davant d'aquesta diligència que no va admetre el recurs de reposició. Per aquest motiu, no ens hauríem potser de plantejar que en el seu cas seria procedent un recurs de revisió?

D’altra banda, després d'una altra notificació judicial amb diligència del 10 de gener de 2013, ens donaven exclusivament 48 hores per fer trasllat al S.E.R.T.R.A. de la documentació per justificar l'assistència jurídica gratuïta, aquest cop sí ben clarament escrita amb pèls i senyals, per no perdre'ns en les seves redaccions que haurien de ser accessibles per persones que encara no gaudeixen de cap assistència jurídica en el moment dels fets, vam anar al S.E.R.T.R.A. on després d'exposar la situació sobre aquest cas ens van facilitar escrit per aturar el termini mentre es valorava si s'assignava advocat d'ofici. Allà ens van indicar que des d'un principi hauríem d'haver anat directament a ells tot i que el TSJC els hi donà trasllat.

A dia d'avui, el S.E.R.T.R.A. va fer dictamen favorable per gaudir d'una advocada d'ofici a data de 5 de febrer de 2013, però el Col·legi de Procuradors no ha volgut acceptar aquesta assistència jurídica gratuïta que el mateix servei de tramitació d'assistència jurídica gratuïta ens ha reconegut. Portem més de mig any a voltes d'un lloc a un altre en un procés en el qual encara no tenim plantejat el recurs contenciós-administratiu en forma deguda, és a dir amb procurador i advocat, lamentant totes aquestes incidències produïdes al llarg del procés judicial que hauria de fer repensar a tothom les deficiències i situacions d'indefensió que pot produir un sistema judicial.

Confiem en la professional que ha sigut designada per donar-nos defensa tècnica en aquest plet i treballarem per esforçar-nos en la defensa dels drets dels i les estudiants en aquesta lluita legal en que la nostra entitat va donar el seu pas de compromís, tot col·laborant amb la resta de companys i companyes de la iniciativa “Tombem el Decret” en la qual no només està involucrada l'Associació Estudiants UAB.