dimecres, 24 de juliol de 2013

Manifest a favor de la participació directa dels i les estudiantsArran les inquietuds suscitades habitualment en les convocatòries de vaga, manifestacions o ocupacions a la universitat, on no existeix una seguretat jurídica pels i les estudiants, que durant el dia dels fets no saben amb total seguretat si hauran de fer classe o no, amb la possibilitat de perdre avaluació continuada, pràctiques o exàmens que coincideixen amb la data de la convocatòria, l’Associació Estudiants UAB es mostra a favor d'una participació directa dels propis estudiants per a decidir aquelles situacions que poden afectar greument l’avaluació dels seus estudis.

Primerament, perquè els i les estudiants han de gaudir de la lliure elecció de fer o no fer vaga, manifestació o ocupació quan els afecta directament com a col·lectiu sense cap mena d'imposició o coacció a la seva manifestació personal sobre aquests assumptes.

Segon, perquè han de tenir el dret a pronunciar-se sobre els afers si es vol pretendre que aquests mateixos es mobilitzin. Fer-ho sense comptar amb ells afecta greument els valors interns de la mateixa convocatòria.

Tercer, perquè cal legitimar les mobilitzacions amb l'opinió del conjunt dels i les estudiants. Cal comptar amb la seva veu i amb el seu vot per construir una mobilització vertadera i participativa.

Quart, s'han de protegir els Drets Fonamentals dels i les estudiants i, de la mateixa manera que un estudiant pot manifestar-se, també ha de poder fer classe sense cap mena d'intimidació, amenaça o menyscapte a la integritat si el o la estudiant no vol participar d'aquesta convocatòria.

Volem, en definitiva, que la comunitat universitària d'estudiants pugui fer valer la seva decisió de manera directa, amb el seu vot i sense cap mena d'intromissió aliena, atenint a les matèries que els hi afecten segons el seu àmbit.

Per això, sol·licitem la implantació de referèndums amb cens electoral als centres corresponents per tal de que els i les estudiants participin de la pressa de decisions d'una manera directa, democràtica i respectant el sufragi.