dijous, 26 de setembre de 2013

L'eliminació del màster de Biologia i Biotecnologia Vegetal

Si tot va bé, a principis del mes d’octubre començaran els màsters oficials a la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona. No obstant, el present curs acadèmic presenta una diferència significativa amb l’anterior arran de la desprogramació del màster de Biologia i Biotecnologia Vegetal.

L’avís de la desprogramació del màster es va anunciar a través de la pàgina web de la universitat a finals del mes de juliol, però convé exposar tota la informació per tal de comprendre l’abast de la situación. Degut a la situació precària que pateixen les universitats públiques a nivell econòmic, on la UAB no és una excepció, s’han dut a terme actuacions i modificacions en la normativa que tenien com a objectiu reduir la despesa de la universitat. No se n’han escapat els màsters oficials, ja que la normativa actual en preveu la desprogramació en determinades circumstàncies, que es detallen a continuación.

El requisit que garanteix la celebració d’un màster és que tingui una previsió de matriculació de com a mínim 16 alumnes, i si aquest nombre és menor a 6 la seva desprogramació és automàtica. La decisió de desprogramar un màster s’ha de prendre en funció del nombre de sol·licituds fetes al final del tercer període de preinscripció, que aquest any concloïa el 31 de juliol. El concepte de previsió de matriculació deriva del fet que no totes les preinscripcions a un màster finalitzen en una matrícula, ja que l’alumne a vegades es prematricula a més d’un màster o finalment opta per renunciar a la plaça. Per tant, a cada màster en particular, es calcula la mitjana de la ratio preincrits/matriculats amb les dades dels darrers anys (estudiants que s’havien preinscrit comparat amb els que finalment es van matricular) i amb aquesta informació s’estima quants dels preinscrits fins al moment s’arribaran a matricular finalment, excloent del càlcul el període d’admissió extraordinari que se sol obrir en aquells màsters que no omplen les places durant els tres primers períodes. Si el resultat és igual o superior a 16 alumnes, el màster segueix previst pel curs vinent; si és inferior a 6, es desprograma automàticament; però en aquells casos que es preveu que es matriculin entre 6 i 15 entren en joc altres consideracions.

La normativa de la universitat indica que aquells màsters amb menys de 16 estudiants matriculats hauran de ser desprogramats, però aquells que, tot i tenir-ne menys de 16 en tinguin a partir de 6, podran fer-se amb normalitat si compleixen tres requisits. Aquestes 3 condicions són que el màster sigui únic en el seu àmbit, i per tant, estratègic per a la universitat; que permeti accés a un doctorat amb menció de qualitat; i que els horaris estiguin optimitzats i s’ofereixi una optativitat baixa.

En una reunió que va tenir lloc el curs passat, el vicerector de professorat i política acadèmica va assegurar que els màsters de la facultat de biociències no corrien perill. No obstant, el deganat de la facultat va ser informat el dia 19 de juliol, divendres, que a la comissió d’afers acadèmics que havia de tenir lloc el següent dilluns 22, es tractaria el cas del màster de biologia i biotecnologia vegetal, doncs en perillava la continuïtat al tenir 8 persones preinscrites. De res va servir la mobilització del deganat, la coordinació del màster i les empreses implicades argumentant la importància de la continuïtat del màster, que no només permet l’accés a doctorats amb menció de qualitat i s’havien optimitzat els seus horaris, si no que a part de ser únic en el seu àmbit a la universitat ho era també a Catalunya. Addicionalment, el projecte de convertir aquest màster en un màster interuniversitari amb la Universitat de Barcelona, essent la UAB qui el coordinés, perillava amb la decisió de desprogramar el màster. També els professors encarregats de la docència del màster van expressar la voluntat de tirar el projecte endavant, oferint-se fins i tot a no cobrar les hores de classe impartides en ell. La resposta del vicerector a tots els arguments va ser que l’existència d’un altre màster en biotecnologia a la universitat (Màster en Biotecnologia Avançada) privava al màster de biologia i biotecnologia vegetal de l’exclusivitat que la coordinació i el deganat afirmaven que tenia, malgrat que el nom és una de les poques semblances entre els dos màsters.

Malgrat l’oposició explícita de la facultat de biociències, doncs, el 22 de juliol es va desprogramar el màster de biologia i biotecnologia vegetal i així es va anunciar a la web de la universitat aquella mateixa tarda, malgrat que encara faltava més d’una setmana per finalitzar el tercer període de prematriculació, sense esmentar el període extraordinari.

La posició del vicerector Donaire en contra la diversitat ofertada en els graus i màsters de la facultat de biociències no és desconeguda, i en una sessió del consell de govern ja va afirmar que considerava que només el grau de Biologia i el de Biotecnologia tenien raó de ser en el context actual, i que s’hauria de prescindir dels altres graus de la facultat. La desprogramació del màster de biologia i biotecnologia vegetal és una mostra més de l’aversió del vicerector a les biociències, que va actuar de forma intransigent en negar-se a escoltar els arguments que esgrimia la facultat de biociències, la coordinació del màster i les empreses implicades; i no va permetre que els terminis establerts per la normativa finalitzessin abans de desprogramar el màster.

No podem deixar que aquests fets caiguin en l'oblit, perquè ens estan treient oportunitats formatives de forma discrecional i sense seguir els terminis establerts, i el més greu de tot, sense informar i deixant sense opcions a 8 estudiants.