dimarts, 8 d’octubre de 2013

Resultats "Valora la FMUAB!"
Amb més de 500 persones participants l’enquesta, passem a donar els resultats, on no queda cap mena de dubte que el Campus de la UAB és el lloc per excel·lència per fer la festa.

Respecte a l’hora de finalització el 59% voldria que la hora de finalització fos a les 5h, el 21% a les 3h, el 10% a la 1h, el 6% a les 23h i un 3% a les 21h. Respecte a parar classes el 15,3% de persones enquestades ha estat en contra de parar classes enfront un 84,7% que hi està a favor. D’aquests, la gran majoria han optat per parar classes durant el dijous tarda, i podem afirmar que no preocupa la ressaca del divendres matí ja que el resultat no és gens significatiu i encara amb menys èxit es voldrien parar classes el dijous matí. 

Sobre les activitats que es desenvolupen a la festa únicament han suspès les activitats acadèmiques (amb un 4,2) i seguint de menor a major: esportives (5,6), reivindicatives (6,4), culturals (6,5), de cooperació  i solidàries (6,6) i festives (8,7). Les més valorades doncs, han estat les de cooperació i solidàries i festives. Respecte a la valoració de patrocinis aquesta s’ha puntuat amb una nota de 6,6.

Pel que fa als serveis que ens agradaria que estiguessin disponibles s’han prioritzat per aquest ordre: lavabos, mèdic i d’urgències i seguretat amb una gran demanda i en menor mesura i per ordre, control d’alcoholèmia, de guarda-roba i d’informació sobre drogues. Respecte el transport s’han sol·licitat tant el tren com el bus nit sense que hi hagi una diferència significativa, restant un 20% que també optaria pel cotxe com a opció d'entrada.

De totes aquestes dades en podem extreure vàries intuïcions sobre cap a quina versió de la FMUAB ens descantem l’estudiantat. En primer lloc, que aquest dia a l’any ha d’estar separat del dia a dia de la UAB i per tant ha de deixar al marge les activitats acadèmiques i ha de permetre'ns conèixer diferents cultures i activitats de caire solidari i de cooperació, sense que en cap cas, això minvi el caire festiu de la nit. En resum, volem FMUAB sense UAB excepte pel lloc, i segur que també pel bon ambient amb la gent!