dilluns, 18 de novembre de 2013

Problemes amb el pagament de la matrícula: la beca Equitat


El passat 15 de novembre de 2013 es va executar el segon pagament de la matrícula fraccionada. Tanmateix, aquesta vegada tampoc ha vingut acompanyat del descompte de la beca equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2013-2014. L’any 2012, primer any d’implementació del cobrament de la beca equitat a través del descompte de la matrícula es produïa amb el tercer pagament de la matrícula fraccionada. De fet, la primera resolució parcial de la beca Equitat es va fer el 30 de novembre i es va publicar el 3 de desembre, tal i com posa en el següent enllaç.


Alguns estudiants de la facultat d’economia i empresa van ser indicats erròniament a través de la seva gestió acadèmica que esperava que aquest ajut arribés amb el segon pagament, raó per la qual hi ha hagut casos d’impagaments “inesperats” per falta de fons al compte bancari.

A dia d'avui, 18 de novembre de 2013, encara no hi ha hagut cap resolució. Segons la web d'ajuts de la UAB, aquesta resolució s’espera pel 20 de gener de 2014, tot i que es faran, com al curs passat, resolucions parcials a finals de novembre o principis de desembre. Tota la informació sobre la beca equitat a través de la UAB es troba en el següent enllaç.

A les persones que s’han hagut de costejar el segon pagament sense rebaixa, se’ls hi retornarà la quantitat subvencionada amb el tercer pagament un cop s’hagi resolt la beca. A les persones que no s’ho han pogut costejar per falta de pressupost o previsió però, se’ls retornarà la quantitat subvencionada amb el tercer pagament un cop s’hagi resolt la beca, sempre i quan hagin costejat el segon pagament íntegre amb el seu corresponent recàrrec segons el temps que es tardi en fer-ho (un mínim del 7% d’interès sobre el pagament si aquest no s’efectua a temps, tal i com s’indica al següent enllaç).

Si la Generalitat hagués resolt la beca abans de començar els pagaments de matrícula, aquest tipus de problemàtiques per als i les estudiants que serien becats s’haurien pogut evitar. Així doncs es produeix un nou episodi d’inseguretat i desprotecció pel que respecta als costos de la matrícula amb unes beques que s’han demostrat completament insuficients per cobrir les necessitats econòmiques dels molts i moltes estudiants que tenim problemes per fer front a aquesta desproporcionat i abusiu increment de preus públics de les matrícules universitàries.

Des de l’associació Estudiants UAB hem denunciat a través de tots els mitjans al nostre abast tant l’excessiu interès per morositat cobrat a la nostra universitat (amb una moció aprovada al Claustre de la UAB) com la manca de beques i ajuts als i les estudiants per part de la Generalitat, sumats a la denúncia directa als preus de matrícula abusius que impedeixen l’accés de una gran quantitat d’estudiants que no s’ho poden permetre i dificulten seriosament la permanència al sistema universitari de molts altres.

Si t’has vist afectat per aquesta injustícia o tens algun dubte sobre aquest o qualsevol altre tema universitari, pots fer-nos arribar el teu problema per mail a través de contacte@estudiantsuab.com

Web recomanada per a informar-se de tot el sistema de matrícula universitària:
http://matriculauniversitaria.cat/