dijous, 12 de desembre de 2013

Què està passant a la UAB? 2ª part

Com vau poder veure a l’anterior article, la universitat afronta molts reptes i es troba en una situació crítica, fet que no impedeix que alguns membres del CdG aprofitin per deixar anar idees reaccionaries i amb implicacions privatitzadores i de desmantellament de la universitat pública.

A continuació, seguim amb el resum dels punts més importants de la sessió del 10 de desembre, així com el posicionament que hem defensat des d’EUAB:

Balanç de matriculacions: en un informe sobre les matriculacions s’ha explicat que aquestes s’han mantingut constants respecte el curs passat tant a grau com a màster, però que el nombre de crèdits matriculats ha disminuït. Des d’Estudiants UAB hem fet notar que això no és sinó una conseqüència directa de l’abusiu augment de preus públics que nosaltres hem denunciat als tribunals.

Model de dedicació docent: és el sistema pel qual el professorat organitza les seves hores de docència i investigació i les responsabilitats derivades amb aquestes funcions. Bàsicament, el professorat, segons les seus projectes i càrrecs, ha de fer un nombre determinat de crèdits de docència presencial, que es tradueixen en hores efectives a classe segons una sèrie de variables com l’èxit científic, el nombre d’estudiants a classe o les responsabilitats orgàniques que dugui a terme dins la universitat. Així, per exemple, un degà no fa tantes hores de docència com un catedràtic sense cap càrrec. El model que es va presentar al CdG, al qual va tenir accés el CEUAB i hi està treballant, ha presentat molta polèmica. Tot i ser un punt de debat i informació, és a dir, un punt on només s’exposa i es debat un document que encara necessita treball, hi havia tota mena d’opinions respecte el tema.


Tots ens hi hem trobat en alguna classe.
Un greu problema d’enfocament d’aquest pla docent, considerem, són les hores lectives segons la mida de la classe, ja que es pren en consideració exemples de classes d’entre 80 i 120 persones, una situació típica a facultats com economia o medicina, però que són totalment inviables per dur a terme una docència de qualitat. Alguns catedràtics es van queixar de no rebre suficient compensació a nivell de crèdits per donar classe a aquests grups (és a dir, que volen fer menys hores de docència per tenir les classes massificades). Altres persones, al nostre entendre amb bon criteri, afirmaven que una classe amb més de 80 estudiants era una classe que no hauria d’existir ni reconeixe’s.

Des d’Estudiants UAB vam demanar fer tot allò que fos necessari per eliminar les massificacions a les aules, però lamentem que aquest model no posi mesures concretes per evitar la massificació a les aules i aconseguir grups reduïts d’alumnes, allò que en teoria el pla Bolonya havia d’assegurar. Això, sumat a altres aspectes com que tampoc obliga a que hi hagi certes hores de tutoria que el professorat hagi de complir, evidencia problemes greus de concepció de la docència. Seguirem treballant per assegurar-nos que al document final sí constin aquests aspectes.

Tot això, sumat a que es premia més la recerca que la innovació a la docència, debat que va tenir lloc al CdG i on es va demostrar la falta de consideració de mesures per millorar el sistema docent actual, fa que es precaritzi tant la nostra educació com les condicions del professorat que si que valora la docència.

Lligat amb les exempcions de docència dels càrrecs orgànics de la universitat i l’ús de formes contractuals temporals i precàries per cobrir les mancances de professorat fa que aquest model docent no arregli res sinó que ho empitjora. Veurem si la pròxima proposta pren en consideració les demandes dels i les estudiants i aposta per una docència de qualitat de veritat.

Encara queda molt per treballar. El que s’ha exposat durant aquest dos últims articles és, no oblidem, un resum dels aspectes més polèmics que actualment passen pels òrgans decisoris de la UAB. Molts temes, com el mateix model de dedicació docent, necessitarien d’una anàlisi més detallada. Des d’Estudiants UAB intentem traslladar aquest debat a tota la universitat, de manera que, si teniu propostes i dubtes al respecte, no dubteu en contactar amb nosaltres!

dimecres, 11 de desembre de 2013

Què està passant a la UAB? 1ª part

Ahir, 10 de desembre hi va haver Consell de Govern (CdG) a la UAB. Però què és el Consell de Govern? El CdG és l'òrgan col·legiat decisori per on passa tot allò que afecta directament o indirectament l'administració de la universitat, des de la programació o desprogramació de cursos, graus o màsters fins l'adscripció de departaments o instituts, passant per l'aprovació de normatives i els pressupostos de la universitat. Dins d’aquest òrgan, els i les estudiants hi som presents com a part dels 20 membres escollits al Claustre. En total, 7 estudiants (comptant una persona representant del CEUAB) en un òrgan de fins a 61 membres conformat per tot l'equip de govern (rector i vicerectors), els deganats i diversos caps de departament, a més dels claustrals de la resta d'estaments de la universitat.

En aquest i el pròxim article us resumirem els punts més importants de la sessió del 10 de desembre, així comi el posicionament que hem defensat des d’EUAB:


Afers econòmics: El 13,4% de retallades de la Generalitat al fiançament de les universitats per aquest any i el següent ha suposat una pèrdua d’ingressos de fins a 30 milions d’euros per la UAB i genera una situació insostenible per a una universitat pública que ni pot contractar personal perquè no la deixen ni pot aspirar a mantenir a llarg plaç la qualitat docent que ens mereixem.
Amb tiretes no arreglarem res.
 
Molt alegrament a l’informe s’exposava com aquesta manca de finançament públic estava compensada en part per l’augment d’ingressos de les matrícules. Dit d’una altra manera: les universitats públiques estan tant ofegades que ja fins i tot accepten i agraeixen l’augment de preus públics, tot acceptant la política de la Generalitat segons la qual la universitat pública “l’hauran de pagar els estudiants”. Des d’EUAB considerem, i així o hem fet constar, que els i les estudiants de cap de les maneres hem d’estar pagant la manca de voluntat per finançar la universitat pública amb l’augment de preus públics.

Finalment, el CdG ha decidit rebutjar aquesta retallada a través de la pròrroga dels pressupostos de l’any anterior, el que suposa no contemplar una nova retallada al pressupost de la UAB, almenys temporalment. Des d’EUAB hem donat suport a la pròrroga, doncs ho considerem un acte necessari de rebel·lió contra la política de la Generalitat i rebutgem la disminució de finançament públic de les universitats.

El que des d’EUAB hem trobat més preocupant, però, ha estat el fet que alguns consellers deixessin caure la possibilitat d’assumir aquest canvi de model d’universitat pública, admetent que només amb finançament públic és insostenible, i instessin a buscar altres fonts d’ingrés. Des d’EUAB no volem ni tolerem idees encaminades a privatitzar la universitat pública i ràpidament ens hem oposat frontalment a aquesta possibilitat, ja que creiem que no hauria de ser ni objecte de plantejament perquè suposa una pèrdua d’autonomia i capacitat de decisió lliure i crítica sobre les universitats intolerable.

dimarts, 10 de desembre de 2013

Perquè hem de dir NO a la LOMCE

Us informem del proper cicle de taules rodones a la Facultat de Ciències de l'Educació els dies 12 i 18 de desembre a les 13:15 a la Sala de Graus.


Dijous 12 de desembre a les 13:15h a la Sala de Graus: 
Per què hem de dir NO a la LOMCE? 

- Jaume Aguilar, Federació del Moviments de Renovació Pedagògica (FMRP) @FMRPc
- Andrés Encias, Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) @FaPaCcat
- Enric Roca, representant Facultat Ciències Educació UAB.

Dimecres 18 de desembre a les 13:15h a la Sala de Graus: 
Com hauria de ser el doble Grau Educació Infantil i Primària?

- Jaume Aguilar, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica (FMRP) @FMRPc
- Victor Cordova, Sectorial d'Educació de Comissions Obreres (CCOO) @CCOOeducacio
- Carme Armengol, Vicedegana de la Facultat Educació UAB.

dilluns, 9 de desembre de 2013

Prou mentides: ni un atac més a l'educació pública

El passat divendres 6 de desembre, en ple festiu per la commemoració de la Constitució espanyola i en ple dol per la mort de Nelson Mandela, el ministre Wert va publicar dissimuladament al Boletín Oficial del Estado (BOE) una disposició conforme només es concedirien diners per la beca Erasmus a aquells estudiants que haguessin aconseguit la beca general del Ministeri, creient així que passaria desapercebut per l’opinió pública.

Amb aquesta resolució, el ministre Wert i el govern central tornen a mentir descaradament a tots els i les estudiants universitàries que esperaven que aquest any es complissin els criteris amb els quals van ser escollits com a beneficiaris de la beca Erasmus, més de 32.000 estudiants aquest curs. Recordem que, tal i com es va anunciar el mes passat, el govern central introduiria una esmena al document amb una partida extraordinària per aquells estudiants que no havien rebut la beca general. Sembla ser, però, que aquesta esmena no va arribar a aprovar-se mai, perquè convenientment tenia defectes de forma i va arribar fora de plaç.
 
Vídeo campanya en contra de la supressió de les beques Erasmus: http://youtu.be/-FUtT51zArQ
 
Aquesta maniobra política va arribar després de les contínues protestes produïdes en contra d’aquesta decisió per la totalitat del sector estudiantil amb un consens històric, sumant des d’associacions dels més de 32.000 estudiants que estan actualment d’Erasmus fins al propi CEUNE, l’òrgan de representació estudiantil del que el propi ministre n’és president.

Des d’Estudiants UAB creiem intolerable aquest atac i despreci continuats del ministre contra la universitat pública, la mobilitat estudiantil i, en definitiva, tota iniciativa o ajut derivats del principi d’igualtat d’oportunitats. Per això exigim que s’amplii aquest ajut a totes les persones d’erasmus tal i com es va prometre fa un mes. Considerem que aquest episodi, que limita i redueix substancialment les beques Erasmus, no és res més que una altra estocada al sistema d’universitat pública que coneixiem fins ara, doncs ha vingut després de mesures com la pujada de preus públics, la desprogramació de les beques Séneca o les reformes als criteris d’accés a les beques generals. És per això que l’any passat vam proposar i aprovar al Consell d’Estudiants de la UAB (CEUAB) un manifest declarant a Wert persona non grata a la universitat, i pel mateix motiu vam proposar un manifest similar pel passat claustre del 31 d’octubre, que lamentablement va ser denegat per la Mesa, tot i haver precedents a la nostra universitat.

Amb tot, des d’Estudiants UAB continuarem lluitant amb tots els mitjans al nostre abast, sigui mitjançant manifests, accions, mobilitzancions, propostes o fins i tot denúncies per defensar el lliure accés a la universitat pública de qualitat i amb tot un conjunt d’ajuts que garanteixin la igualtat d’oportunitats per tota la població.