dimecres, 11 de desembre de 2013

Què està passant a la UAB? 1ª part

Ahir, 10 de desembre hi va haver Consell de Govern (CdG) a la UAB. Però què és el Consell de Govern? El CdG és l'òrgan col·legiat decisori per on passa tot allò que afecta directament o indirectament l'administració de la universitat, des de la programació o desprogramació de cursos, graus o màsters fins l'adscripció de departaments o instituts, passant per l'aprovació de normatives i els pressupostos de la universitat. Dins d’aquest òrgan, els i les estudiants hi som presents com a part dels 20 membres escollits al Claustre. En total, 7 estudiants (comptant una persona representant del CEUAB) en un òrgan de fins a 61 membres conformat per tot l'equip de govern (rector i vicerectors), els deganats i diversos caps de departament, a més dels claustrals de la resta d'estaments de la universitat.

En aquest i el pròxim article us resumirem els punts més importants de la sessió del 10 de desembre, així comi el posicionament que hem defensat des d’EUAB:


Afers econòmics: El 13,4% de retallades de la Generalitat al fiançament de les universitats per aquest any i el següent ha suposat una pèrdua d’ingressos de fins a 30 milions d’euros per la UAB i genera una situació insostenible per a una universitat pública que ni pot contractar personal perquè no la deixen ni pot aspirar a mantenir a llarg plaç la qualitat docent que ens mereixem.
Amb tiretes no arreglarem res.
 
Molt alegrament a l’informe s’exposava com aquesta manca de finançament públic estava compensada en part per l’augment d’ingressos de les matrícules. Dit d’una altra manera: les universitats públiques estan tant ofegades que ja fins i tot accepten i agraeixen l’augment de preus públics, tot acceptant la política de la Generalitat segons la qual la universitat pública “l’hauran de pagar els estudiants”. Des d’EUAB considerem, i així o hem fet constar, que els i les estudiants de cap de les maneres hem d’estar pagant la manca de voluntat per finançar la universitat pública amb l’augment de preus públics.

Finalment, el CdG ha decidit rebutjar aquesta retallada a través de la pròrroga dels pressupostos de l’any anterior, el que suposa no contemplar una nova retallada al pressupost de la UAB, almenys temporalment. Des d’EUAB hem donat suport a la pròrroga, doncs ho considerem un acte necessari de rebel·lió contra la política de la Generalitat i rebutgem la disminució de finançament públic de les universitats.

El que des d’EUAB hem trobat més preocupant, però, ha estat el fet que alguns consellers deixessin caure la possibilitat d’assumir aquest canvi de model d’universitat pública, admetent que només amb finançament públic és insostenible, i instessin a buscar altres fonts d’ingrés. Des d’EUAB no volem ni tolerem idees encaminades a privatitzar la universitat pública i ràpidament ens hem oposat frontalment a aquesta possibilitat, ja que creiem que no hauria de ser ni objecte de plantejament perquè suposa una pèrdua d’autonomia i capacitat de decisió lliure i crítica sobre les universitats intolerable.