dijous, 12 de desembre de 2013

Què està passant a la UAB? 2ª part

Com vau poder veure a l’anterior article, la universitat afronta molts reptes i es troba en una situació crítica, fet que no impedeix que alguns membres del CdG aprofitin per deixar anar idees reaccionaries i amb implicacions privatitzadores i de desmantellament de la universitat pública.

A continuació, seguim amb el resum dels punts més importants de la sessió del 10 de desembre, així com el posicionament que hem defensat des d’EUAB:

Balanç de matriculacions: en un informe sobre les matriculacions s’ha explicat que aquestes s’han mantingut constants respecte el curs passat tant a grau com a màster, però que el nombre de crèdits matriculats ha disminuït. Des d’Estudiants UAB hem fet notar que això no és sinó una conseqüència directa de l’abusiu augment de preus públics que nosaltres hem denunciat als tribunals.

Model de dedicació docent: és el sistema pel qual el professorat organitza les seves hores de docència i investigació i les responsabilitats derivades amb aquestes funcions. Bàsicament, el professorat, segons les seus projectes i càrrecs, ha de fer un nombre determinat de crèdits de docència presencial, que es tradueixen en hores efectives a classe segons una sèrie de variables com l’èxit científic, el nombre d’estudiants a classe o les responsabilitats orgàniques que dugui a terme dins la universitat. Així, per exemple, un degà no fa tantes hores de docència com un catedràtic sense cap càrrec. El model que es va presentar al CdG, al qual va tenir accés el CEUAB i hi està treballant, ha presentat molta polèmica. Tot i ser un punt de debat i informació, és a dir, un punt on només s’exposa i es debat un document que encara necessita treball, hi havia tota mena d’opinions respecte el tema.


Tots ens hi hem trobat en alguna classe.
Un greu problema d’enfocament d’aquest pla docent, considerem, són les hores lectives segons la mida de la classe, ja que es pren en consideració exemples de classes d’entre 80 i 120 persones, una situació típica a facultats com economia o medicina, però que són totalment inviables per dur a terme una docència de qualitat. Alguns catedràtics es van queixar de no rebre suficient compensació a nivell de crèdits per donar classe a aquests grups (és a dir, que volen fer menys hores de docència per tenir les classes massificades). Altres persones, al nostre entendre amb bon criteri, afirmaven que una classe amb més de 80 estudiants era una classe que no hauria d’existir ni reconeixe’s.

Des d’Estudiants UAB vam demanar fer tot allò que fos necessari per eliminar les massificacions a les aules, però lamentem que aquest model no posi mesures concretes per evitar la massificació a les aules i aconseguir grups reduïts d’alumnes, allò que en teoria el pla Bolonya havia d’assegurar. Això, sumat a altres aspectes com que tampoc obliga a que hi hagi certes hores de tutoria que el professorat hagi de complir, evidencia problemes greus de concepció de la docència. Seguirem treballant per assegurar-nos que al document final sí constin aquests aspectes.

Tot això, sumat a que es premia més la recerca que la innovació a la docència, debat que va tenir lloc al CdG i on es va demostrar la falta de consideració de mesures per millorar el sistema docent actual, fa que es precaritzi tant la nostra educació com les condicions del professorat que si que valora la docència.

Lligat amb les exempcions de docència dels càrrecs orgànics de la universitat i l’ús de formes contractuals temporals i precàries per cobrir les mancances de professorat fa que aquest model docent no arregli res sinó que ho empitjora. Veurem si la pròxima proposta pren en consideració les demandes dels i les estudiants i aposta per una docència de qualitat de veritat.

Encara queda molt per treballar. El que s’ha exposat durant aquest dos últims articles és, no oblidem, un resum dels aspectes més polèmics que actualment passen pels òrgans decisoris de la UAB. Molts temes, com el mateix model de dedicació docent, necessitarien d’una anàlisi més detallada. Des d’Estudiants UAB intentem traslladar aquest debat a tota la universitat, de manera que, si teniu propostes i dubtes al respecte, no dubteu en contactar amb nosaltres!