dijous, 23 de gener de 2014

El pressupost de 2014

En relació al Consell de Govern convocat per al dia 23 de gener de 2014, des d’Estudiants UAB volem traslladar a la comunitat universitària el nostre malestar en relació al pressupost de 2014:

El passat Claustre dels dies 21 i 22 de març de 2013 vam presentar una moció per elaborar els pressupostos de forma participativa. Aquesta moció va ser aprovada amb un ampli suport i el següent redactat: “El Claustre demana a la Comissió d’Economia i Serveis, al Consell de Govern, al Consell Social i a les juntes de facultat i als seus respectius deganats que s’obri cada any un procés participatiu per l’elaboració dels pressupostos de les facultats i de la universitat”.

Travessem un context en el que la societat en general, incloent els i les estudiants, estem patint greument les conseqüències de la crisi econòmica, que ens obliguen a ser més exigents que mai amb la gestió dels recursos públics. Esperàvem amb aquesta moció un procés de creació d’aquest pressupost que permetés fer a la comunitat universitària conscient de la dràstica disminució de recursos públics i crear un espai constrictiu on es poguessin debatre les diferents propostes per gestionar el nostre major bé comú: la universitat.

Considerem que aquesta és una qüestió democràtica de primer ordre sobre la que cal reflexionar, ja que no hi ha hagut voluntat per part de l’equip de govern de tirar aquest projecte endavant. Prova d’això és la reunió de la setmana passada on únicament es va informar a la comissió d’economia i organització i als membres del Consell de Govern per comentar els pressupostos.

Per aquesta raó, el pressupost parteix d’una base de forma que considerem inacceptable. A més a més però, cal sumar els continguts amb els quals ens trobem amb aquest pressupost i que no podem fer altre cosa que denunciar:

En el seu conjunt, s’observa un augment de quasi el 11% de les taxes i altres ingressos, dels quals un 85% són aportats per l’estudiantat. L’actual situació econòmica fa que les famílies i estudiants no puguin suportar el continuat augment de taxes i preus públics. Considerem que la inversió en universitats és essencial per generar benestar, creixement econòmic i com a element transformador de la societat i que no haurien de ser els i les estudiants els que suportem aquesta càrrega.

Considerem molt greu la reducció del 21% de les transferències de capital. Cal recordar que aquesta partida va dirigida fonamentalment a finançar la recerca de la nostra universitat. En cap cas aquesta reducció ha d’influir sobre la qualitat docent de la nostra universitat. Considerem que és prioritari la creació de nous futurs i professionals ja que el retorn en la inversió és molt més elevat.

Pel que fa les despeses, es veu un augment del 54% de les despeses financeres. En una època on els tipus d’interès s’han reduït significativament, aquest fet denota el deteriorament financer al que la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’estat espanyol estan abocant la nostra universitat. Trobem a faltar una actitud més reivindicativa per part de la UAB amb les demores de la Generalitat.

Per aquests motius creiem que al Consell de Govern d’avui no ha d’aprovar cap pressupost sinó que cal obrir un veritable procés on puguem traslladar les nostres propostes