dilluns, 27 de gener de 2014

L'extinció de llicenciatures

Els darrers crèdits per llicenciar-se, amb l’extinció del pla antic, solen ser un autèntic calvari per molts i moltes estudiants. Moltes vegades, els problemes afegits al pla d’extinció d’aquestes carreres, com poden ser la manca de classes sobre la que també ens hem queixat o la manca d’informació a l’hora completar els crèdits de lliure elecció, dificulten poder aconseguir el títol per fi i allarguen la carrera innecessàriament.
En aquest cas, una persona de Llicenciatura de Dret, a la que únicament li faltava una assignatura de 4,5 crèdits per llicenciar-se, va suspendre l’examen amb un 3. El que feia especial aquest cas era que el professor va posar a pràcticament a tot el grup al qual pertanyia aquesta mateixa nota.

Des d’aquest grup es van donar moltes impugnacions. Concretament en el nostre cas, aquesta impugnació va sorgir perquè la persona no va poder fer examen oral, presentant documentació mèdica al professor i a gestió acadèmica sobre la seva inassistència. Tanmateix, el professor no va acceptar els justificants i va obligar a fer l’examen oral, tot posant en risc la seva salut. Amb la cooperació del servei assistencial de salut i el PIUNE, aquesta persona va poder impugnar la resolució negativa de la seva petició de reavaluació davant del rectorat amb l’assessorament i seguiment constants d’Estudiants UAB.

Finalment, a principis de novembre es va rebre la resolució favorable del recurs, el que permetrà a aquesta persona llicenciar-se aquest curs.

Des d’Estudiants UAB considerem que aquest cas, així com molts altres de semblants, podrien ser evitats amb un sistema de defensa de l’estudiantat , criteris clars d’avaluació del professorat i normatives d’actuació de la universitat. Les conseqüències de la situació d’indefensió i desconeixença que patim els i les estudiants no només són problemàtiques per l’estudiant en concret que les pateix, sinó que molt sovint afecten a tot el grup d’una assignatura, curs rere curs, malmetent la qualitat docent de tota la carrera en el procés. Per això, cal que ens queixem!