dimecres, 22 de gener de 2014

Què és un tribunal de segona correcció?El tribunal de segona correcció és el mecanisme de revisió extraordinària del que disposa l’estudiantat davant una correcció (i revisió) d’un examen amb la qual no està d’acord. Aquest tribunal està compost per tres professors del centre, un dels quals ha de ser del departament. Cap d’aquests professors pot ser el que va realitzar la primera correcció. Conèixer i accedir a aquest mecanisme moltes vegades suposa una tasca complicada per l’estudiant, especialment pel que fa la redacció i argumentació de la instància. Avui exposarem un cas real en el que EUAB vam ajudar a un estudiant a demanar un tribunal de segona correcció que va guanyar.

Un estudiant és l’únic suspès en una assignatura d’habilitats clíniques del grau de Fisioteràpia. El motiu que dona la professora que l’avalua és que a l’examen d’habilitats, malgrat que l’estudiant ha resolt perfectament el cas clínic, no va verbalitzat tot els instruments i les maniobres que feia, l’aspecte que la professora en qüestió més valorava.

L’estudiant es quedà atònit donat que no sabia que calgués fer-ho i perquè, òbviament, anar verbalitzant el que un fa, que és el que es demanava, no suposa cap mena de dificultat afegida. A més a més, punt importantíssim, l’estudiant havia demanat a la docent, just abans de començar l’examen pràctic, si calia explicar específicament algun aspecte, rebent la resposta tallant de la docent que les informacions ja s’havien donat a classe i que comencés immediatament l’examen. També cal destacar que l’estudiant no havia pogut assistir a la meitat de les classes ja que la docent, per motius mèdics de causa major, va canviar els horaris de totes les seves classes a meitat de semestre; canvis als que l’estudiant no va poder adaptar-se.

La revisió ordinària de la prova resultà infructuosa i la docent defensa que no pot aprovar l’estudiant i mostra una plantilla en què havia anotat l’avaluació que havia fet al moment de l’examen pràctic, en la qual es valorava la verbalització de les maniobres principalment.

Des d’EUAB s’explica a l’estudiant que la Normativa Acadèmica d’Avaluació de la UAB exposa que el criteris d’avaluació de tota assignatura han d’estar perfectament especificats a la seva Guia Docent. De fet, que no pogués assistir a la meitat de les classes, i, per tant, no haver pogut seguir l’avaluació continuada, va ser conseqüència d’un canvi imprevist en el calendari en cap cas responsabilitat de l’estudiant. Amb tot això, EUAB ajudem a l’estudiant a presentar instància de tribunal de segona correcció al Deganat, qui forma un tribunal, examina el cas i decideix reavaluar a l’estudiant, al setembre del curs següent.

En aquest cas, al ser pràctic, es podria dir que es va guanyar el tribunal ja que es va tornar a avaluar l’estudiant. El problema que tenim però amb els tribunals de segona correcció és que no es dóna audiència presencial a l’estudiantat en la revisió d'un examen i únicament es dóna la opció de tornar a omplir un formulari amb els arguments, que solen ser reiterats ja que figuren a la instància de segona correcció. En canvi, el professorat hi participa, tenint la opció d’entrar a debatre en el tribunal, en el qual no figura cap estudiant que pugui explicar i comentar la situació problemàtica, cosa que seria desitjable.