dilluns, 28 de juliol de 2014

Canvis en les beques equitat i trams per al curs 2014-15

La Generalitat ha modificat la convocatòria de beques Equitat afegint un "programa de contingència per causes econòmiques sobrevingudes". Si els cursos passats només hi havia un període de sol·licitud i entrega de documentació, aquest curs l'AGAUR obrirà un termini excepcional i ininterromput per atendre peticions dels i les estudiants que pateixin de canvis en la seva vida familiar i laboral. Així, si durant el curs l'estudiant o la seva família pateixen una situació econòmica sobrevinguda, aquest podrà demanar la beca equitat igualment ja que el termini per aquests casos serà ininterromput. La convocatòria regular estarà oberta fins el 15 d'octubre i la podeu demanar des d'aquest enllaç.


Des de la pujada d'un 66% dels preus públics universitaris al curs 2012-2013, la Generalitat va posar en marxa una beca amb la qual reduïen el preu de matrícula segons la situació econòmica de l'estudiant. Aquesta beca, anomenada formalment "beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris" suposava una cobertura insuficient davant l'augment de preus que vam denunciar.

Sembla ser, doncs, que teníem raó, ja que s'ha ampliat la cobertura de la beca a situacions sobrevingudes, segons la comunicació oficial de la Generalitat "amb la finalitat de garantir l’accés en igualtat de condicions al sistema universitari de Catalunya, de manera que cap persona amb mèrits suficients no quedi exclosa dels estudis per raons econòmiques". Celebrem aquesta decisió malgrat considerem que arriba tard i no considerem que sigui suficient per compensar l'augment desproporcionat dels preus públics dotat d'un sistema de trams molt ajustats.

A més a més, rebre la beca general t'exclou de la possibilitat de gaudir de minoració de preu i rebre beca equitat t'exclou de tenir beca finestreta de la UAB. Per tant, aquest sistema de seguretat d'últim recurs únicament posa de manifest el despropòsit de l'estructura actual en la configuració de preus i beques, amb una estructura desintegrada que suposa un excés de tramitacions per part de l'estudiant i que comporta un allargament dels terminis que perjudica la pròpia finalitat de les beques.

Perquè, com la major part de les beques, la beca Equitat no ha parat de donar problemes degut al limitat temps de la seva convocatòria i el retard en la seva resolució, tot sumat als problemes burocràtics que genera a l'estudiant. El curs passat ja vam denunciar que el retard estava provocant problemes greus amb el pagament fraccionat aquí a la UAB, i s'han demostrat insuficients per poder sufragar les necessitats dels estudiants com ho demostra l'aparició a proposta nostra de beques pròpies com la beca finestreta de la UAB que es va posar en marxa el curs 2012-13.

Comentar que també s'han actualitzat els trams de renda, els quals estan vinculats a les beques equitat ja que s'atorguen en funció del nivell de renda familiar computable i els membres de la unitat familiar. Per al curs 2014-15 es mantindran els trams 0 i 1 i hi haurà un increment del 2% dels trams del 2 al 5. Respecte als trams 0 i 1, els quals estableixen mateix nivell de renda familiar, aquests es diferencien pel compliment o no dels requisits acadèmics per a l'obtenció de les beques MECD. Ambdós trams han de sol·licitar beca MECD per poder tenir l'opció d'accedir a la beca equitat.

Finalment, com el curs anterior, els estudiants d'enginyeries podran compensar l'augment de preu per crèdit donat el canvi de coeficient produït el darrer curs a través de la beca equitat.

dimecres, 23 de juliol de 2014

Canvi de 3+2, només amb preus justos!

Porta ressonant pels mitjans de comunicació des de fa anys la intenció per part del govern central de canviar d'un model universitari amb graus de 4 anys i 1 de màster a un de 3 anys de grau i 2 de màster. 


Figura adaptada de l’informe Focus on Higher Education in Europe 2010

Recentment hem tingut accés al següent esborrany de Reial Decret que es presenta avui al Consell d'Universitats, en el qual es reuneix el Ministeri amb els rectors per "donar‐los per informats" dels canvis per donar pas, de manera opcional de moment, al model de 3+2 abans esmentat per la gran majoria de graus. Així doncs, si aquest Reial Decret s'aprovés, de cara al proper curs les universitats tindrien l'opció de programar graus nous o adaptar els actuals a tres anys. 

En referència a aquest tema, nosaltres tenim una sèrie de consideracions a fer sobre què pot comportar per nosaltres. 

Què implica un grau de 3 anys? 
  • Els graus de 3 anys, de 180 crèdits ECTS, són comuns a tota Europa, pel que facilitarien que els estudiants puguem homologar els nostres estudis de manera més senzilla, malgrat que ara ja tenim una equiparació força eficaç respecte al títol (les convalidacions amb els intercanvis ja serien un altre tema).
  • D'altra banda, els graus de 3 anys són molt més generalistes i la base de coneixement que dóna és menor per necessitat. En termes generals perdríem l'últim any de carrera amb l'especialització que comporta, ja que majoritàriament es tracta d'optatives que condueixen a l'obtenció d'una menció. 
Què suposa fer un màster de 2 anys a Espanya? 
  • El màster de 2 anys, doncs, és el que definiria les competències d’especialització́ que ens permetrien desenvolupar la nostra tasca, bé sigui laboral o en recerca. El màster es faria, per tant, més necessari o fins i tot imprescindible per fer desenvolupar els nostres coneixements.
  • El preu dels graus actualment ronda entre els 25,27€ fins a 39,53€ per crèdit. Són preus que ja vam denunciar per considerar abusius, i que han suposat un dels molts atacs contra la universitat pública i la igualtat d'oportunitats dels darrers anys. 
  • El preu dels màsters oficials a la UAB és de 46,11€ el crèdit com a mínim, amb molt poques places i preus molt superiors als dels estudis de grau. A més a més, estan reduint dràsticament la oferta de títols oficials, passant aquests a propis, amb uns preus encara més desorbitats. 

El que comportaria aquest canvi doncs és elevar els costos dels estudis universitaris sense garantir-ne l'equitat ni la qualitat. No deixa de ser, en el context actual, un altre atac a l’accés a la universitat amb l'excusa de la millora en la "internacionalització́" i "l'especialització". 

Així, el canvi que suposaria a dia d'avui pels i les estudiants és un encariment dels nostres estudis i una pèrdua de valor dels graus, fet que des d'Estudiants UAB denunciarem a tots els espais on puguem.

dilluns, 7 de juliol de 2014

Tombem el Decret continuarà fora els tribunals

La setmana passada vam saber que el Tribunal Superior de Justícia ha desestimat la nostra demanda, que vam interposar contra el decret de preus de les universitats públiques de 2012-13, en la seva totalitat. No han considerat que es vulneri el dret a l’educació ni a la igualtat, ni que es superi el 25% del cost fixat pel reial decret en relació la forquilla màxima de preus tot i que la comptabilitat analítica d’algunes universitats o el propi Tribunal de Comptes apuntaven en aquesta darrera línia. No hi ha prou fonaments, pel que sembla.

Des d’Estudiants - UAB vam considerar aquest procés judicial com una via necessària però no única per denunciar l’augment de preus de més del 66% produït el curs 2012-13. Si bé lamentem que la sentència del tribunal hagi estat aquesta seguim convençudes i convençuts de la nostra causa i la raó justa que perseguim, la igualtat d’oportunitats per l’accés a l’educació superior universitària.

Si bé hem decidit acabar amb la via judicial perquè no interposarem recurs, ja que com a estudiants el nostre temps i esforç és limitat, però també prima la limitació econòmica, seguirem reivindicant el dret a l’accés i permanència al sistema universitari i no desistirem en la nostra denúncia.

Properament anirem facilitant tota la informació respecte al procés al Blog, però per qualsevol consulta podeu contactar amb nosatres directament enviant-nos un correu a contacte@estudiantsuab.com