dimecres, 23 de juliol de 2014

Canvi de 3+2, només amb preus justos!

Porta ressonant pels mitjans de comunicació des de fa anys la intenció per part del govern central de canviar d'un model universitari amb graus de 4 anys i 1 de màster a un de 3 anys de grau i 2 de màster. 


Figura adaptada de l’informe Focus on Higher Education in Europe 2010

Recentment hem tingut accés al següent esborrany de Reial Decret que es presenta avui al Consell d'Universitats, en el qual es reuneix el Ministeri amb els rectors per "donar‐los per informats" dels canvis per donar pas, de manera opcional de moment, al model de 3+2 abans esmentat per la gran majoria de graus. Així doncs, si aquest Reial Decret s'aprovés, de cara al proper curs les universitats tindrien l'opció de programar graus nous o adaptar els actuals a tres anys. 

En referència a aquest tema, nosaltres tenim una sèrie de consideracions a fer sobre què pot comportar per nosaltres. 

Què implica un grau de 3 anys? 
  • Els graus de 3 anys, de 180 crèdits ECTS, són comuns a tota Europa, pel que facilitarien que els estudiants puguem homologar els nostres estudis de manera més senzilla, malgrat que ara ja tenim una equiparació força eficaç respecte al títol (les convalidacions amb els intercanvis ja serien un altre tema).
  • D'altra banda, els graus de 3 anys són molt més generalistes i la base de coneixement que dóna és menor per necessitat. En termes generals perdríem l'últim any de carrera amb l'especialització que comporta, ja que majoritàriament es tracta d'optatives que condueixen a l'obtenció d'una menció. 
Què suposa fer un màster de 2 anys a Espanya? 
  • El màster de 2 anys, doncs, és el que definiria les competències d’especialització́ que ens permetrien desenvolupar la nostra tasca, bé sigui laboral o en recerca. El màster es faria, per tant, més necessari o fins i tot imprescindible per fer desenvolupar els nostres coneixements.
  • El preu dels graus actualment ronda entre els 25,27€ fins a 39,53€ per crèdit. Són preus que ja vam denunciar per considerar abusius, i que han suposat un dels molts atacs contra la universitat pública i la igualtat d'oportunitats dels darrers anys. 
  • El preu dels màsters oficials a la UAB és de 46,11€ el crèdit com a mínim, amb molt poques places i preus molt superiors als dels estudis de grau. A més a més, estan reduint dràsticament la oferta de títols oficials, passant aquests a propis, amb uns preus encara més desorbitats. 

El que comportaria aquest canvi doncs és elevar els costos dels estudis universitaris sense garantir-ne l'equitat ni la qualitat. No deixa de ser, en el context actual, un altre atac a l’accés a la universitat amb l'excusa de la millora en la "internacionalització́" i "l'especialització". 

Així, el canvi que suposaria a dia d'avui pels i les estudiants és un encariment dels nostres estudis i una pèrdua de valor dels graus, fet que des d'Estudiants UAB denunciarem a tots els espais on puguem.