dilluns, 28 de juliol de 2014

Canvis en les beques equitat i trams per al curs 2014-15

La Generalitat ha modificat la convocatòria de beques Equitat afegint un "programa de contingència per causes econòmiques sobrevingudes". Si els cursos passats només hi havia un període de sol·licitud i entrega de documentació, aquest curs l'AGAUR obrirà un termini excepcional i ininterromput per atendre peticions dels i les estudiants que pateixin de canvis en la seva vida familiar i laboral. Així, si durant el curs l'estudiant o la seva família pateixen una situació econòmica sobrevinguda, aquest podrà demanar la beca equitat igualment ja que el termini per aquests casos serà ininterromput. La convocatòria regular estarà oberta fins el 15 d'octubre i la podeu demanar des d'aquest enllaç.


Des de la pujada d'un 66% dels preus públics universitaris al curs 2012-2013, la Generalitat va posar en marxa una beca amb la qual reduïen el preu de matrícula segons la situació econòmica de l'estudiant. Aquesta beca, anomenada formalment "beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris" suposava una cobertura insuficient davant l'augment de preus que vam denunciar.

Sembla ser, doncs, que teníem raó, ja que s'ha ampliat la cobertura de la beca a situacions sobrevingudes, segons la comunicació oficial de la Generalitat "amb la finalitat de garantir l’accés en igualtat de condicions al sistema universitari de Catalunya, de manera que cap persona amb mèrits suficients no quedi exclosa dels estudis per raons econòmiques". Celebrem aquesta decisió malgrat considerem que arriba tard i no considerem que sigui suficient per compensar l'augment desproporcionat dels preus públics dotat d'un sistema de trams molt ajustats.

A més a més, rebre la beca general t'exclou de la possibilitat de gaudir de minoració de preu i rebre beca equitat t'exclou de tenir beca finestreta de la UAB. Per tant, aquest sistema de seguretat d'últim recurs únicament posa de manifest el despropòsit de l'estructura actual en la configuració de preus i beques, amb una estructura desintegrada que suposa un excés de tramitacions per part de l'estudiant i que comporta un allargament dels terminis que perjudica la pròpia finalitat de les beques.

Perquè, com la major part de les beques, la beca Equitat no ha parat de donar problemes degut al limitat temps de la seva convocatòria i el retard en la seva resolució, tot sumat als problemes burocràtics que genera a l'estudiant. El curs passat ja vam denunciar que el retard estava provocant problemes greus amb el pagament fraccionat aquí a la UAB, i s'han demostrat insuficients per poder sufragar les necessitats dels estudiants com ho demostra l'aparició a proposta nostra de beques pròpies com la beca finestreta de la UAB que es va posar en marxa el curs 2012-13.

Comentar que també s'han actualitzat els trams de renda, els quals estan vinculats a les beques equitat ja que s'atorguen en funció del nivell de renda familiar computable i els membres de la unitat familiar. Per al curs 2014-15 es mantindran els trams 0 i 1 i hi haurà un increment del 2% dels trams del 2 al 5. Respecte als trams 0 i 1, els quals estableixen mateix nivell de renda familiar, aquests es diferencien pel compliment o no dels requisits acadèmics per a l'obtenció de les beques MECD. Ambdós trams han de sol·licitar beca MECD per poder tenir l'opció d'accedir a la beca equitat.

Finalment, com el curs anterior, els estudiants d'enginyeries podran compensar l'augment de preu per crèdit donat el canvi de coeficient produït el darrer curs a través de la beca equitat.