divendres, 5 de desembre de 2014

Què farem? Millora del sistema de pràctiques

Actualment l’estudiant s’ha convertit, mitjançant les estades a empreses i els contractes laborals de pràctiques, en un treballador precari que en molts casos paga per treballar. Volem que des de la UAB es reforcin les pràctiques remunerades a través de les eines que ja té (Treball Campus, convenis amb empreses per facultats, departaments, laboratoris o hospitals).

En relació als horaris, les pràctiques de moltes carreres presenten problemes diversos que volem tractar per donar solucions i vies als estudiants, d'entre els que destaquen:
  • A Biociències, cursar les pràctiques acadèmiques a entitats treu molt temps durant el curs, pel que molts estudiants opten per fer-les a l’estiu. Per culpa d'una pèssima administració de la UAB, això t'obliga a deixar una primera convocatòria com a "no presentat" durant tot l'estiu amb tot el que comporta a nivell de beques i sol·licitud de màsters.
  • Els estudiants d’electrònica moltes se’ls hi solapen les pràctiques amb els horaris de classe.
  • La titulació d'ADE+Dret no tenen programa propi de pràctiques quan la carerra d'ADE sí que en té.