dilluns, 8 de desembre de 2014

Què farem? Problemàtiques amb les dobles titulacions

Els estudiants tenim diverses problemàtiques en les dobles titulacions que s’imparteixen a la nostra universitat que des d'Estudiants UAB volem canviar.

D'una banda, a les assignatures de titulacions com d’ADE+Dret només es poden escollir els grups específics d’aquesta, eliminant la opció de que un estudiant pugui estar matriculat d’un grup del grau d’ADE o de Dret. Aquesta restricció provoca al estudiants un conjunt de problemàtiques al llarg dels seus estudis ja que, per exemple, no poden compaginar fàcilment una assignatura suspesa per problemes d’horaris.

D'altra banda, hi ha altres dobles graus en el que les franges horàries de les facultats no són compatibles entre sí, provocant que una classe ja hagi començat abans de finalitzar l’anterior. Un bon exemple d’això és quan una classe finalitza a les 10h i la següent ha començat a les 9:30 perquè s’imparteix a l’altre facultat que té horaris diferents.

Estudiants UAB es compromet a treballar aquestes problemàtiques al Claustre i als òrgans de govern de la UAB i de les facultats per acabar amb aquests greus problemes.