dijous, 4 de desembre de 2014

Què farem? Reforma del Treball de Final de Grau

El Treball Final de Grau és una assignatura obligatòria per poder graduar-se que es fa a l’últim curs del grau. Suposa en teoria el primer esforç autònom real per part de l’estudiant per integrar els seus coneixements i crear-ne de nou. En realitat, el TFG varia en nombre de crèdits i tipologia segons la facultat, però, en essència, suposa fer poc més que un resum bibliogràfic en format Pòster tenint com a única guia unes poques hores amb un tutor que et fa seguiment. És la sensació dels estudiants de molts graus que el TFG està molt mal dissenyat. Des d’Estudiants UAB proposem una sèrie de reformes per millorar el TFG a nivell global:
  • El TFG no té docència com a tal però es cobra com si fos una assignatura de docència completa. Farem pressió per a que baixin el preu de matrícula d’aquesta assignatura obligatòria sense docència.
  • Els TFG a altres universitats està moltes vegades relacionat amb l’estada de pràctiques. A les biociències, per exemple, a la mateixa Universitat de Barcelona la memòria de pràctiques es desenvolupa molt més i es materialitza en el TFG. S’ha d’aconseguir que allà on sigui possible el TFG s’integri amb les pràctiques professionals de l’estudiant per a que aquest tingui molts més mitjans per fer un millor treball.
  • S’ha d’analitzar per facultat si la presentació en format pòster és la forma més adient de presentar un TFG en certes disciplines i proposar formats d’avaluació millors.
  • El TFG està enfocat com un treball individual de l’estudiant, però a la vida real les millors idees surten d’integrar coneixements d’àmbits del coneixement diferents. En aquest sentit, s’ha d’analitzar, estudiar i proposar mecanismes de Coworking per permetre que estudiants de diferents àmbits de coneixement puguin fer un projecte més gran a partir de la suma dels seus TFG (per exemple: integrar informàtica i salut desenvolupant una aplicació d’Smartphone que permeti el diagnòstic i l’aconsellament sobre malalties als seus usuaris).