Queixa't

No estàs d'acord amb la correcció d'un examen? Creus que no s'ha respectat el programa de l'assignatura o criteris d’avaluació de la guia docent? Des d’EUAB oferim un sistema d’assessorament i d’acompanyament a l’hora de gestionar les queixes i impugnacions sorgides de forma individual o col·lectiva. Actualment, davant tots aquests problemes que sorgeixen contínuament a totes les facultats, l’estudiantat ens trobem amb una manca d’informació i sense recursos per accedir als diferents sistemes de queixes, que solen acabar sense resoldre els problemes amb els quals ens trobem.

Si tens qualsevol dubte o problema, no et conformis, queixa’t! Envia'ns un correu a contacte@estudiantsuab.com i explica el teu cas o el problema que tingueu com a grup. Us guiarem i farem tot el possible per a que solucionem els múltiples problemes del sistema de docència i avaluació de la UAB i que, amb la suma dels nostres esforços, canviem i millorem la nostra universitat a través de l’acció col·lectiva. 

Perquè queixar-se

Com a estudiants, necessitem comptar amb mecanismes de queixa que ens permetin solucionar problemes concrets, com la impugnació col·lectiva d’un examen, de forma efectiva i justa, facilitant els canals per adreçar aquests problemes. Considerem que aquesta iniciativa és una manera d’aconseguir determinades millores en el sistema docent i que aquestes permetin qüestionar cert tipus d’avaluacions i pràctiques docents. A més a més, amb aquest servei volem denunciar la poca participació dels estudiants en la reflexió del sistema docent i la desprotecció amb la que ens trobem per exercir els nostres drets.

Creiem que és necessari que la universitat compti amb un sistema efectiu de participació de l’estudiantat a l’hora de configurar la docència de la UAB i que no ens obligui a resoldre queixa per queixa les diferents problemàtiques, encara que d’altre banda ha d’existir un sistema eficaç per resoldre queixes puntuals. Amb aquesta iniciativa volem fomentar també la reflexió al voltant dels continguts de les assignatures i mètodes d'avaluació per apropar-nos més a un model d'avaluació continuada, que fomenti l'esperit crític i incentivi un sistema educatiu dinàmic i democràtic que estigui en constant procés de millora. Volem una educació crítica, justa, dinàmica i democràtica.

Per accedir al formulari online de queixa ho podeu fer en aquest enllaç.

Finalment, perquè en fem una idea de quins drets estem parlant i defensem:

Avaluació objectiva

 • Dret a comptar amb procediments objectius d’avaluació incloent-hi mecanismes de revisió i de recurs.
 • Dret a participar en l’elaboració i modificació dels criteris generals d’avaluació i dels plans d’estudi.
 • Dret a un tribunal de segona correcció amb participació estudiantil.
 • Dret a una avaluació compensatòria d’examen amb el temps suficient.
 • Dret a conèixer l’estat de l’avaluació.
 • Dret a la gravació dels exàmens orals.
 • Dret a la no penalització per la inassistència justificada.
 • Dret al respecte de la llibertat ideològica i de pensament en la realització de l’avaluació.
 • Dret al repartiment equitatiu de la càrrega avaluativa entre assignatures.
 • Dret al compliment de les guies docents.

Docència de qualitat

 • Dret a rebre una formació i una docència de qualitat, creativa, participativa, crítica i adequada a la realitat social.
 • Dret a rebre assessorament i suport del professorat, especialment a través de la figura del tutor.
 • Dret a disposar dels materials necessaris per desenvolupar les assignatures.
 • Dret a una docència adaptada a les noves tecnologies.
 • Dret a participar en l’avaluació de la docència.
 • Dret a gaudir d’una oferta variada de pràctiques.
 • Dret a rebre la docència en català, així com rebre part de la docència en anglès.
 • Dret a rebre un tracte respectuós per part del professorat i el personal d’administració i serveis.
 • Dret a disposar de mecanismes d’accés i permanència i d’instruments específics que facin possible la mobilitat entre universitats del món. 
 
Davant els problemes, actuem!